18.1.2022, Inkeri Yritys

Lappilaisten hyvinvointi vaatii kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyötä

On hyvä, jos aluevaltuutetuiksi valitaan sellaisia henkilöitä, jotka haluavat vastuullisesti ja tasapuolisesti kehittää koko hyvinvointialuetta. Aluevaltuutetun tehtävä vaatii avoimuutta ja vastuuta hyvinvoinnin kokonaisvaltaisesta kehittämisestä.

Erityisesti kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyön toimivuus on välttämätöntä.

Kunnan eri toimialojen pitää tehdä yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. On tunnistettava tehtäväkokonaisuudet, joita yhdessä valmistellaan ja tehdään esimerkiksi nuorison palvelujen turvaamiseksi.

Kunnat vastaavat koulutuksesta, mutta oppilashuolto on hyvinvointialueen vastuulla.

Kunnilla on merkittävä tehtävä varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja nuorisopalvelujen järjestämisessä.

Nuoret tarvitsevat tukea hyvinvointinsa ja terveytensä ylläpitämiseen ja edistämiseen ja he tarvitsevat apua vahvuuksiensa kehittämiseen.

On tärkeää, että alueellamme on toimiva ja ajantasainen oppilashuolto ja kaikkien nuorten lähellä olevat nuorisopalvelut. Ennaltaehkäisevillä palveluilla parannetaan nuorten elämänlaatua ja ehkäistään syrjäytymistä.

Hyvinvointialueen nuorisovaltuuston kautta varmistetaan nuorten vaikuttamismahdollisuudet hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen asioissa, joilla kehitetään nuorten palveluita.

Nuoria on kuultava asiantuntijoina myös tavallisen arjen asioissa, ei pelkästään suoraan nuorten elämään liittyvissä asioissa. Myös nuorten tavallisen arjen sujuminen riippuu pitkälti heidän hyvinvoinnistaan.

Monipuolinen ja rakentava yhteistyö ja toisten ihmisten kunnioittaminen on perusedellytys sille, että saadaan hyvinvointia Lapin ihmisille tasapuolisesti.

Inkeri Yritys, Lapin Sitoutumattomien ehdokas Lapin aluevaltuustoon