Ajankohtaista

 • Lapin sitoutumattomat on julkistanut ehdokkaita kevään 2023 eduskuntavaaleihin

  Lapin sitoutumattomat ry on nimennyt ensimmäiset ehdokkaansa kevään 2023 eduskuntavaaleihin. Maanantaina 16.1. julkaistiin kuuden ehdokkaan nimet.

  Lapin sitoutumattomat on nimennyt tähän mennessä ehdokkaikseen sairaanhoitaja Jonna Pakisjärven Keminmaalta, yrittäjä Petri Juntikan Keminmaalta, oikeusnotaari Inkeri Yrityksen Kittilästä, yrittäjä Unto Frimanin Kolarista, lähihoitaja Vesa Kekosen Ranualta, eläkeläinen Juhani Mykkäsen Rovaniemeltä sekä sairaanhoitaja Jatta Mäkikyrön Ylitorniosta.

  ”Lapin sitoutumattomien ehdokaslista tulee vielä täydentymään tammikuun aikana” arvioi Lapin sitoutumattomat ry:n puheenjohtaja Hannu Tikkala. ”Haluamme tarjota lappilaisille monipuolisen ehdokaslistan. Sitoutumattomien keskuudesta löytyy aidosti lappilaisten etuja ajavia ehdokkaita”.

  Lapin sitoutumattomat ry on vuonna 2021 perustettu yhdistys, jolla on aktiivista toimintaa ympäri Lappia. Lapin sitoutumattomat tekivät loistavan tuloksen vuoden 2022 aluevaaleissa, mikä antoi vahvan signaalin sitoutumattomuuden tarpeesta Lapin alueella. Lapin sitoutumattomien eduskuntavaaliehdokkaat lähtevät ehdolle eduskuntavaaleihin valitsijayhdistyksen kautta. Jokaisen ehdokkaan on kerättävä 100 kannattajanimeä valitsijayhdistyksen ehdokaslistalle. Valitsijayhdistysten kannattajanimet tullaan keräämään helmikuun puoliväliin mennessä.

 • Uusin jäsenemme Juha Berg esittäytyy!

  Lapin sitoutumattomien uusin jäsen kätilö Juha Berg tunnetaan intohimoisena Länsi-Pohjan keskussairaalan puolustajana, mutta Juhan salkusta löytyy myös monia muita tärkeitä edunvalvonta kohteita, johon pääsemme tutustumaan tänään tämän esittelytekstin myötä!  

  Berg on 65-vuotias terveydenhuoltoalan ammattilainen, jolle perhe on kaikki kaikessa. Miehelle on siunaantunut 5 lasta ja 16 lastenlasta, joiden elämässä mukana oleminen on Juhalle ja hänen vaimolleen sydämen asia. Sysäys lähteä mukaan kunnallispolitiikkaan ja vaikuttamaan oman alueensa asioihin koettiin vuonna 2017, kun Juha aktivoitui kunnallisvaaliehdokkaaksi Länsi-Pohjan sairaalan etu kirkkaana mielessään.  

  Juha valittiin Tornion valtuustoon, mutta miehen mielessä olivat jo seuraavat vaalit, sillä hänellä oli selkeä tavoite päästä vaikuttamaan tulevan hyvinvointialueen asioihin jo viisi vuotta sitten. Berg valmistautui aluevaalikampanjaansa huolellisesti ja panosti henkilökohtaisesti esillä olemiseen. Silti mies myöntää, että valtava äänimäärä oli positiivinen yllätys, joka tietysti kertoi hänelle, että nyt ollaan oikealla asialla.  

  Hyvinvointialueen ensisijainen tehtävä tulee olla hyvinvoinnin ja terveydenedistäminen

  Hyvinvointialueen valtuutettuna Juhalla on selkeä vastaus siihen mitä asioita hän pitää tärkeänä tulevaisuuden hyvinvointialueella. ”Hyvinvoinnin ja terveydenedistäminen jokaisen lappilaisen kohdalla, oli kyse sitten vastasyntyneestä tai ikäihmisestä, tulee olla hyvinvointialueen ensisijainen tehtävä” Juha linjaa.  

  ”Minut usein muistetaan Länsi-Pohjan keskussairaalaan liittyvästä edunvalvontatyöstä ja totta kai se on tärkeä asia, sillä me tarvitsemme Lapissa etäisyyksien, erityisolosuhteiden ja väestön palvelutarpeiden perusteella kaksi keskussairaalaa, joissa kyetään tekemään vaativaa kirurgiaa ja joissa on ympärivuorokautista laaja-alaista lääketieteen erikoisalojen päivystysvalmiutta ja -kykyä. Meidän ei pitäisi keskittyä vain erikoissairaanhoitoon, vaan erityisesti ennaltaehkäisevään työhön ja nähdä se ensisijaisena terveydenhuoltona. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulee pilkkoa niin, että voimme luoda kaikille ikäluokille sopivia toimintatapoja hyvinvoinnin edistämiseen. Useissa yhteyksissä mainitaan, että ennaltaehkäisevän työn tulokset nähdään vasta vuosien päästä. Rohkenen olla tästä eri mieltä, sillä varhainen tuen ja puuttumisen toiminta ennaltaehkäisevän työn työvälineenä voisi hyvinkin olla vaikuttavuudeltaan nopeasti nähtävissä” Juha jatkaa.  

  Berg on lähtenyt tekemään jo työtä ennaltaehkäisevän työn puolesta ja jätti viime aluevaltuustossa aloitteen Lapin hyvinvointistrategian terävöittämiseksi. Terävöittäminen vaatii aloitteen mukaan kaikkien Lapin kuntien hyvinvointisuunnitelmien ja –kertomusten analysoinnin ja näiden suunnitelmien hyödyntämisen lautakunnan oman työn pohjaksi. Bergin mielestä kaikkia asioita ei aina tarvitsisi lähestyä niin ongelmakeskeisesti; hoito- ja sosiaalityötä tekevät voisivat ammatillisesti ratkaista näitä ongelmia yhteistyössä omaisten kanssa” Berg pohtii.  

  Bergin mielestä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä sama ongelmalähtöisyys näkyy myös liian voimakkaana. Aluevaltuutetun mielestä kuntiin tulee saada toimivat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkostot, joiden avulla ennaltaehkäisevätyö voidaan tehdä perusorganisaatiossa. Hanketyöllä voidaan Bergin mukaan kehittää toimintaa, mutta ennaltaehkäisevä työ ei voi perustua vain pelkille hankkeille. Hyvinvointialueella tulee myös panostaa laadukkaaseen perusterveydenhuoltoon, sillä sen kehittäminen on jäänyt Suomessa liian vähäiseksi, kun saman aikaisesti vuosikymmeniä on panostettu erikoissairaanhoidon kehittämiseen. Tätä korostaakseen Berg näkisi, että ennaltaehkäisevä- ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä pidettäisiin “ensisijaisena terveydenhuoltona”. 

  Yhteistyöllä kohti lappilaisten hyvinvointia

  Juha Berg kuvaa itseään asiakeskeiseksi mieheksi, joka hakee aina ratkaisua yksilön tarpeista käsin. Aluevaltuutettu on aina nähnyt puolueiden välisen yhteistyön tärkeänä, sillä jokainen puolue on täällä ajamassa Lapin asukkaiden etuja. Tämä on yksi syy siihen miksi Berg siirtyi mukaan Lapin sitoutumattomien toimintaan.  ”Odotan, että sitoutumattomien jäsenenä voin keskittyä paremmin lappilaisten asioiden edistämiseen, sillä perinteisten puolueiden politikointi tuntuu ajavan oikeiden asioiden edistämisen edelle. Olen myös hyvin iloinen siitä, miten sitoutumattomien keskuudessa minut on toivotettu tervetulleeksi ja haluttu ottaa aidosti osaksi ryhmää. Yhteisöllisyys ja toisten työn arvostaminen on tärkeää ja ollut hienoa nähdä, että sitoutumattomien keskuudesta tällaisia arvoja tuntuu löytyvän” Juha kehuu.  

  Bergin mukaan sitoutumattomia eivät sido vanhat toimintatavat ja perinteet tai uudistautumishalun puute, minkä vuoksi ryhmällä on hyvät mahdollisuudet keskittyä Lapin tulevaisuuden kehittämiseen. Lappi on laaja alue, jonka luonto tarjoaa meille valtavia mahdollisuuksia asukkaiden houkutteluun, mutta tämäkin on mahdollisuus, jonka toteuttaminen vaatii työtä. Ja nimenomaan yhteistyötä!  

 • Vaalijulisteet löysivät paikkansa
 • Aluevaltuutettu Krista Staufferin mukaan toimiva hyvinvointialue voidaan saavuttaa vain tiiviissä yhteistyössä (ehdokasnumero 112)

  Lapin Sitoutumattomien jäsen, 45-vuotias logistiikka- ja hankinta-alan asiantuntija Krista Stauffer, on sekä hyvinvointialueen valtuuston ja hallituksen jäsen että ensimmäisen kauden kunnanvaltuutettu Sodankylässä. Aluevaaleissa hän sai lappilaisilta huimat 687 ääntä! Staufferin syy lähteä ehdolle aluevaaleihin oli hyvin henkilökohtainen; hän sairastui keväällä 2021 aivosyöpään, joka diagnosoitiin ensin virheellisesti aivoinfarktiksi. ”Sairastuminen vakavasti on potilaalle täysipäivästä työtä. Terveydenhuollon ammattilaiset tekevät työtä täydellä sydämellä, mutta kiireen ja toimimattomien järjestelmien vuoksi potilaalle itselleen jää valtavasti metatyötä, johon häntä ei mitenkään kouluteta.”

  ”Potilaan tehtävä on hallinnoida ja informoida eri tahoja tilanteestaan, lääkityksestään, ajanvarauksistaan, kuljetuksistaan sekä yrittää pärjätä byrokratiaviidakossa saadakseen tarvitsemaansa apua ja taloudellista tukea. Pirstaleinen sote-verkosto pitkine etäisyyksineen on uhka potilaiden terveydelle. Yhtenäisellä hyvinvointialueella on nyt saidaudenhoidon lisäksi mahdollisuus parantaa potilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia” Krista kertoo. ”Erityisesti näen positiivisena sen, että pääsemme eroon erilaisista järjestelmistä, jotka eivät kommunikoi toistensa kanssa. Jos yksikin tieto jää siirtymättä esimerkiksi terveyskeskuksesta keskussairaalaan, voi se olla potilaan hengen kannalta ratkaisevaa. Digitaalisuuden kehitys voi toimia kuntalaisten eduksi, ei heitä vastaan, jos suunnittelutyö tehdään oikein.”

  Hyvinvointialueen valmistelussa yhteistyö ja suunnittelu ovat avainasemassa

  Suunnittelun tärkeyttä aluevaltuutettu haluaakin korostaa vahvasti. Hyvinvointialueelle siirryttäessä suunnittelutyötä on tehty nopeasti, mikä on ikävä kyllä johtanut siihen, että esimerkiksi henkilökunta ei ole saanut tarpeeksi tietoa siirtymisen mahdollisista vaikutuksista. Asioiden hoitaminen hyvin vaatii paljon taustatyötä, valmistelua ja tiedontuottamista. Poliittisten päättäjien tulisikin antaa ryhmissään enemmän tilaa niille, joilla on käytännön osaamista ja tietoa, jotta emme päädy tilanteeseen, jossa päätöksiä tehdään kiireessä liian ohuilla perusteilla.

  Hyvinvointialueen suurin haaste ja kehittämiskohde on tällä hetkellä Staufferin mielestä yhtenäisten kriteerien löytäminen ja strategiaan sitoutuminen puoluekannasta tai asuinpaikasta riippumatta. Aluevaltuutetut ovat valittu ajamaan kaikkien lappilaisten etua, ja samalla heidän pitää pystyä toimimaan myös kirstun vartijoina, jotta kaikki palvelut on mahdollista tuottaa laadukkaasti ja tarpeiden mukaan ympäri Lappia. Palveluiden suunnittelu ja tuottaminen vaativatkin valmistelijoiden ja poliitikkojen välistä saumatonta yhteistyötä, ja tässä Stauffer näkeekin vielä kehitettävää. ”Valtuutetut tarvitsevat huolellisesti valmisteltuja esityksiä, jotta voivat perustaa päätöksensä suoraan faktoihin. Kun pohditaan tulisiko julkinen palvelu järjestää itse vai ostaa yksityiseltä, niin tunteella ei voi olla sijaa tällaisissa päätöksissä, vaan sekä asukkaiden edun että taloudellisen kannattavuuden on ratkaistava mihin suuntaan vaaka kallistuu. Ennakkovaikutusten arviointi on tehtävä huolella ja koko Lappi huomioiden” Krista avaa.

  Lapin hyvinvointialueen pitää houkutella osaavaa henkilöstöä hyvillä työoloilla

  Lapin sitoutumattomat ovat puhuneet paljon henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtimisesta ja myös Krista nostaa sen esiin kysyttäessä hyvinvointialueen tärkeimmistä perustehtävistä. Ilman henkilöstä ei Staufferin mukaan ole myöskään palveluita; ainoastaan hyvinvoivalla työyhteisöllä, toimivalla johtamisella ja työhyvinvoinnin kehittämisellä voidaan hänen mukaansa saada sitoutettua hoito- ja pelastusalan henkilöstö hyvinvointialueelle. ”Henkilöstön työolojen pitää olla niin hyvät, että he haluavat työskennellä Lapin hyvinvointialueella. On turha enää väittää, että hoitajan ammatti olisi kutsumusammatti. Oli kutsumus tai ei, niin työllä pitää pystyä maksamaan kasvavat elämisen kulut. Kukaan meistä ei varmasti sitoudu työpaikkaan, jossa voi huonosti, vaikka kuinka pitäisi omasta työstään. Usein tuntuu unohtuvan se, että työolot heijastavat siihen, kuinka henkilö hoitaa työnsä. Voiko huonosti työssään voiva hoitaja tai lääkäri tarjoa potilaalle empaattista ja hyvää hoitoa?” Stauffer haastaa.

  Palveluiden siirtyminen hyvinvointialueen huolehdittavaksi on jännittävää aikaa niin työntekijöille kuin kuntalaisillekin ympäri Lappia. Stauffer kehottaa ihmisiä suhtautumaan uuteen nimenomaan innostuksella, ei muutosvastarinnalla. ”Hyvinvointialueeseen siirtymisessä on paljon hyvää, joka saattaa jäädä vähän varjoon, kun puhutaan vain asioista, joissa on vielä kehitettävää. Palveluiden yhdistäminen takaa onnistuessaan paremman hoitokokemuksen ja byrokratiaa (eli kuluja) voidaan vähentää, kun ei kilpailla toimipisteiden kesken, vaan resursseja voidaan jakaa tarpeiden mukaan. Hyvinvointialueella on aiempaa paremmat mahdollisuudet myös tiedonkeräämiseen ja palveluita suunniteltaessa voidaan tarkastella koko aluetta: mille palveluille tällä alueella on oikeasti tarve? Esimerkiksi tunturikeskus tai raskas teollisuus vaativat erilaisia valmiuksia” Krista listaa yhtenäisen hyvinvointialueen positiivisia puolia.

  Lapin sitoutumattomat ovat täällä tehdäkseen lappilaisille toimivan hyvinvointialueen

  Aluevaltuutettu Staufferille sitoutumattomuus niin kunta- kuin aluevaaleissa oli selvää. Hän näkee puoluepolitiikan liian rajoittuneeksi ja kokee, ettei mikään puolue voi johtaa Lapin maakuntaa samoilla periaatteilla, kuin pääkaupunkiseutua. Puoluejohtoinen politiikka ei hänen mielestään vastaa nykyajan politiikan tarpeita – ihmiset pystyvät kyllä ajattelemaan itsekin.

  ”Sitoutumattomuudessa parasta on mahdollisuus tuoda yhteiseen käyttöön oman alan erikoisosaaminen. Sekä meidän ryhmällä että eri puolueiden edustajilla on paljon asiantuntemusta hyvinvointialueen asioista, ja sitoutumattomana voin sekä tukea että tukeutua kanssavaltuutettujen osaamiseen ja asiantuntijuuteen yli puoluerajojen, kun ei ole vanhanaikaista tarvetta vastustaa ketään vain puoluekannan vuoksi. Valtuutetuissa on paljon sote-alan ammattilaisia, joiden näkemyksiä tulee kuunnella herkällä korvalla riippumatta puolueesta tai ryhmästä” Krista kertoo.

  ”Me emme ole täällä tekemässä itsellemme tiliä tai poliittista uraa, vaan luomassa toimivaa hyvinvointialuetta Lappiin. Silloin on uskallettava ottaa käyttöön kaikki keinot, myös yhteistyö ja toisten osaaminen. Minun vahvuuteni on logistiikka ja hankinnat; näen Lapin kartan sekä hoitoketjut linjoina, ja tavoitteenani onkin saada kaikki maakuntamme kuljetukset ja hoitoketjut sujuviksi, Kela-kyydit mukaan lukien. Kannustankin kaikkia aluevaltuutettuja tekemään yhteistyötä, kunnioittamaan toisten osaamista ja muistamaan, että meidät valittiin tänne luomaan turvallista Lappia, jossa kaikki saavat tasa-arvoisia ja laadukkaita pelastusalan, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita!” Stauffer summaa.

 • Lapin Sitoutumattomat julkaisi ensimmäiset aluevaaliehdokkaansa

  Lapin sitoutumattomat ry piti tänään tiedotustilaisuuden,
  Näissä kuvissa muutama paikalla ollut ehdokas sekä yhdistyksessä toimivia henkilöitä.
  Alla listattuna kaikki tämän hetken ehdokkaat (lista päivittyy vielä)

  • Katja Regina, Muonio
  • Alpo Kyngäs, Tervola
  • Jutta Pasma, Pelkosenniemi
  • Mauri Posio, Rovaniemi
  • Inkeri Yritys, Kittilä
  • Kari Askonen, Ylitornio
  • Unto Friman, Kolari
  • Jonna Pakisjärvi, Keminmaa
  • Leena Palojärvi, Enontekiö
  • Krista Stauffer, Sodankylä
  • Pekka Rankinen, Rovaniemi

  Ylen juttu alla

 • Lapin sitoutumattomat perustaa oman yhdistyksen

  Puoluepolitiikkaan sitoutumaton päätöksenteko on Lapissa kovassa nosteessa. Yhdessä olemme vahvempia. 🧡

 • Lapin Sitoutumattomat yhdessä mukaan aluevaaleihin

  Lapin sitoutumattomat ovat lähdössä yhteislistalla aluevaaleihin Asiaa edistämään on perustettu Lapin sitoutumattomat ry. Tavoitteena on saada yhteensä vähintään 30 ehdokasta 10 kunnasta teemalla Lapista lappilaisille. Ryhmän toiminta on puhtaasti Lappi-lähtöistä eivätkä sitä muiden puolueiden tapaan ohjaa valtakunnalliset, puoluetoimistojen tekemät linjaukset. Lappilaisten ihmisten tarpeiden tulee ohjata hyvinvointialueiden toimintaa

  Yhdessä sovittuja teemoja ovat mahdollisimman tasapuolisten hyvinvointi- ja pelastuspalvelujen turvaaminen koko Lapissa, hyvinvointialueen henkilöstön toimintaedellytysten ja jaksamisen tukeminen, paikallisten toimijoiden osallistumismahdollisuuksien turvaaminen hyvinvointialueiden kilpailutuksiin, kestävän ja pitkäaikaisen rahoituksen varmistaminen hyvinvointialueille sekä vähähiilisyyden edistäminen alueen elinkeinot huomioivalla tavalla. Toimintaan kuuluu se, että myös paikallisista teemoista keskustellaan yhdessä, mutta niihin ei oteta sitovaa yhteistä kantaa – moniäänisyys on yksi ryhmän kantavista perusperiaatteista.

  Lapin sitoutumattomissa on aktiivisia toimijoita mm. Kemijärveltä, Keminmaasta, Kittilästä, Rovaniemeltä, Sodankylästä ja Ylitorniolta. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimii Hannu Tikkala Keminmaasta ja sihteerinä Katriina Koskela Ylitorniolta. Hallituksen varapuheenjohtaja on Viljo Pesonen Sodankylästä ja jäseninä Esa Ylläsjärvi Kittilästä, Petri Muje Rovaniemeltä, Tommi Knuuti Ylitorniolta ja Krista Stauffer Sodankylästä. Rahastonhoitajana toimii Jonna Pakisjärvi Keminmaalta.