Aluevaalit 23.1.2022, Leena Palojärvi

Olen ehdokkaana maamme ensimmäisissä maakuntavaaleissa, joissa valitaan myös Lapin aluevaltuusto. Monessa eri yhteydessä on annettu ymmärtää, että monta pientä kuntaa Lapissa jää ilman omaa edustajaa uudessa aluevaltuustossa. Tämä on hyvinkin mahdollista, mutta siitä huolimatta olen lähtenyt ehdolle näihin vaaleihin. 

Tuleva aluevaltuusto tulee päättämään sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä, sekä palo- ja pelastustoimen järjestämisestä koko Lapin alueella. Siinä on suuri haaste, ja tehtävää tulevilla aluevaltuutetuilla kyllä riittää.

Me täällä Enontekiöllä olemme jo tottuneet siihen, että esimerkiksi lääkäripäivystys iltaisin ja viikonloppuisin ei ole omassa kunnassa. Sen kanssa on eletty jo vuosikymmeniä. Taikka että röntgenpalvelut ovat myös aina olleet naapurikunnissa, sekin on jo vakiintunut käytäntö. Ja näin varmasti on monessa muussa pienessä kunnassa, esimerkiksi Utsjoella on sama tilanne. Tämä tuskin tulee muuttumaan uudessakaan organisaatiossa. 

Tärkeintä on, että välttämättömät lähipalvelut säilyvät kunnissa myös SOTE-uudistuksen jälkeen. Muun muassa virka-aikaiset lääkärin vastaanotot, hammaslääkäripalvelut, laboratorio, kouluterveydenhuolto ja neuvolapalvelut sekä ensihoito kuuluvat niihin lähipalveluihin, jotka pitää myös tulevaisuudessa löytyä joka kunnasta. Vanhustenhuollossa tehostetun palveluasumisen yksiköt, ja muut asumispalveluyksiköt, kotipalvelu ja kotisairaanhoito ovat myös palveluja, joihin kaikilla on oikeus omassa kunnassa. Asiakkaiden kohtaaminen henkilökohtaisesti on myös jatkossa turvattava. Ei myöskään saa unohtaa omakielisiä palveluita, joista saamenkielisten palvelujen säilyttäminen ja kehittäminen on turvattava aluehallinnossa. 

Palo- ja pelastustoimi on ollut maakunnan järjestämisvastuussa jo jonkin aikaa. Tieto siitä, että palokunta on saatavissa apuun kaikkina vuorokauden aikoina, paikkakunnasta riippumatta, on perusoikeus Suomessa. Matkailun lisääntyessä myös laajoilla erämaa-alueilla korostuu pelastustoimen paikallinen merkitys. Nämä ovat asioita, joiden toiminta vaikuttaa koko Lapin alueella. On pidettävä huoli siitä, että sopimuspalokunnissa riittää ammattitaitoista henkilöstöä, ja että apua saadaan riittävän nopeasti sinne, missä sitä tarvitaan. Myös tarvittavat palo- ja pelastuslaitoksen päivystykset hoidetaan kunnissa. 

Tässä muutamia asioita, jotka siirtyvät kokonaan pois kunnallisesta päätöksenteosta. Ja sen vuoksi nyt on aika vaikuttaa siihen kuka näistä asioista tulevaisuudessa päättää.

Toivottavasti Te arvoisat lukijat koette nämä tulevat vaalit tärkeinä ja täytätte kansalaisvelvollisuutenne viimeistään sunnuntaina 23.1.2022. Ja toivottavasti myös pienet kunnat saavat omat edustajansa aluevaltuustoon.

Pidetään yhteyttä, 

Leena Palojärvi, aluevaaliehdokas Lapin Sitoutumattomat ry:n yhteislistalla numerolla 419