Jatta Mäkikyrö (110)

EHDOKASNUMERO 110

Koulutustausta

Lähihoitaja; Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma, 2004.

Sairaanhoitaja; Psykiatrinen hoitotyö, 2008.

Rastor; Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto, 2017.

Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Terveyden edistämisen koulutusohjelma, 2020.

Itä- Suomen yliopisto; Läntisen teologian kandidaatti

Yksi uusista sitoutumattomista kansanedustajaehdokkaistamme on Jatta Mäkikyro Ylitorniolta. Mäkikyro on hoitoalan ammattilainen, jolla on toistakymmentä vuotta kokemusta vanhustyöstä, mielenterveys- ja päihdetyöstä sekä lapsi- ja nuorisotyöstä lisäksi hänellä on taustaa myös yrittäjyydestä. 

”Monipuolisen työurani aikana olen nähnyt monenlaisia ihmiskohtaloita, myös elämän varjopuolelta. Se vetää ajatukset nöyräksi, koska emme aina synny samojen kirkkaiden tähtien alle. On mielenterveyden ongelmia, päihdeongelmia, syrjäytymistä ja ikääntymisen myötä tulevat fyysiset ja psyykkiset ongelmat. Tahdon olla heikomman asialla ja haluan edistää hyvää ja laadukasta hoitotyötä – se kuuluu kaikille palveluja tarvitseville etäisyyksistä ja paikkakunnasta huolimatta.” kansanedustajaehdokas kertoo.  

Mäkikyrö on hoitoalan ammattilaisuuden lisäksi suurperheen äiti. ”Minulla on viisi ihanaa lasta, rakastava aviomies, kissa ja koira; perheeseemme kuuluvat läheisesti myös isovanhemmat. Työntekeminen ja kouluttautuminen ovat olleet kotona arvoja, joihin on kannustettu. Olen hyvin maalaisjärkinen, jalat maassa tyyppi. Yksi tärkeä osa politiikkaa on puolustaa myös heikomman arvoja.” Mäkikyrö kuvailee.  

Kristilliset arvot ovat Mäkikyrölle tärkeitä ja hän opiskelee teologiksi Itä-Suomen yliopistossa töiden ohella. Mäkikyrö toimii kirkkovaltuutettuna Ylitorniolla ensimmäistä kautta ja on myös aktiivinen seurakunnan vapaaehtoistyöntekijä. ”Suurin lapsuudenhaaveeni on valmistua teologian maisteriksi ja saada valmistuttuani pappisvihkimys. Oma kotikirkkoni on minulle rakas, rauhoittumisen paikka.” ehdokas avaa.  

Millainen poliittinen tausta sinulla on?  

Mäkikyrölle sitoutumattomuus on mahdollistanut mukaan lähtemisen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Sitoutumattomuuden kautta voi vaikuttaa asioihin ilman puoluepoliittisia kantoja ja se on ehdokkaan mielestä ehdottomasti nykypäivää. ”Teemme asioiden eteen yksilöinä, omana persoona töitä, mutta yhteisesti ryhmässä Lapin sitoutumattomina. Puoluepolitiikka ei ole koskaan ollut minua varten ja esimerkiksi kirkkovaltuuston puolelle en koe poliittisten taustojen edes kuuluvan. Samalla tavalla valtakunnan politiikkaankin tulisi saada ihmisiä, jotka ajavat tavallisten ihmisten asioita” Mäkikyrö kuvailee.  

Miksi päätit lähteä ehdolle ja millaiset edunvalvonta asiat näet Lapin ja lappilaisten kannalta tärkeimpinä tulevaisuudessa?   

Mäkikyrön arvomaailmaan kuuluu ihmisläheinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Lasten ja nuorten hyvinvointiin tulisi pysty panostamaan Suomessa vahvasti. Mielenterveysongelmat ja nuorten henkinen pahoinvointi on lisääntynyt kasvavalla tahdilla. Asianmukaiseen hoitoon pääsy voi viivästyä ja asiakkaita voidaan pallotella eri hoitoyksiköiden välillä. Merkittävässä roolissa lasten ja nuorten mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden hoitamisessa on avoterveydenhuolto muun muassa kouluterveydenhuolto. 

Hoitamattomilla mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöillä voi olla kauaskantoisia seurauksia lasten ja nuorten oireilun laaja-alaisuudessa ja koulunkäynnin ongelmissa. Ennaltaehkäisevä ja nopea hoitoon pääsy näiden sairauksien kohdalla on tärkeää. Kokonaisvaltainen tieto hoitopoluista auttaa eri hoitomuotojen piiriin ohjautumisen suunnittelussa ja ennakoimisessa sekä niukkojen resurssien kohdentamisessa mahdollisimman tehokkaasti. (THL) 

”Meillä Lapissa toimii toistakymmentä lastensuojelun yksikköä ja laitoshoitoa voidaan pitää parhaana ratkaisuna sijaishuollon järjestämiseksi myös silloin, kun lapsen sijoitus on väliaikainen.  Laitoshoito on usein tarkoituksenmukaisin ratkaisu myös sijaishuollon tarpeessa olevalle murrosikäiselle lapselle. Lastensuojelutyössä tarvitaan riittävästi koulutettua henkilökuntaa, jotta turvataan hoitotyön laatu, jatkuvuus ja ennen kaikkea turvallinen ja välittävä tuki elämän rakentamiseen vaikeuksista huolimatta.” kansanedustaja ehdokas linjaa.

Nuorten lisäksi yhteiskunnan pitää pysyä turvaamaan laadukas hoito ikäihmisille. Lapin pitkät välimatkat eivät saa olla este hoitoon pääsylle tai päivittäisten asioiden hoitamiselle. Ikäihmisten palveluasumisen tasoa pitää myös pystyä valvomaan riittävästi, jotta hoito pysyy asianmukaisena ja laadukkaana. Hyvää hoitoa voidaan tukea pitämällä huolta sosiaali- ja terveysalan henkilöstöstä. Merkittävässä roolissa työhyvinvoinnin kehittämistyössä on hyvä johtaminen ja mahdollisiin työpaikkakiusaamisiin puuttuminen sekä henkilökunnan sitouttaminen.  

Sosiaali- ja terveysalan lisäksi Mäkikyrö haluaa olla mukana luomassa mahdollisuuksia lappilaisille yrittäjille. Yrittäjyys on tärkeää Lapin vetovoimaisuuden ja elinkeinotoiminnan monipuolisuuden vuoksi. ”Meillä on täällä kaunis luonto, mahtavat ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet, joita yhdessä vaalimalla voimme pitää koko Lapin vetovoimaisena. Lapin matkailu sekä yritykset työllistävät paikallisia asukkaita, mikä on elinvoimaisuuden elinehto” Mäkikyrö päättää.