Hyvinvointia jokaiselle päivälle

Se että jokaisesta ihmisestä pidetään huolta, on hyvinvointiyhteiskunnan eli paremman elämän
perusta. Ihmisten hyvinvointi on monen asian ja yhteistyön tulos. Meidän kaikkien tulee kantaa
vastuuta siitä, että hyvinvointi toteutuu. Mikäli näin ei tapahdu, seurauksena on lisääntyvät sosiaali- ja
terveydenhuollon ongelmat ja kustannukset. On pidettävä huolta myös julkisesta turvallisuudesta.
Hyvinvoinnin toteutumisen kannalta merkittävimmät ratkaisut on tehtävä jo ennen ongelmien
syntymistä.
Useimmiten tavallisen arjen ja hyvinvoinnin pulmat kohdistuvat vähäosaisiin ihmisiin. Vaarana on, että
köyhyydestä ja huono-osaisuudesta tulee sukupolvelta toiselle jatkuva ketju. Ihminen ei ole esine, jota
voidaan siirtää aina syrjään, ”toimivan yhteiskunnan” jaloista.
Hyvinvointivajeen korjaamiseksi on tehtävä sekä yksittäisiä että laajempia yhteiskunnallisia korjauksia.
Lähtökohtana tulee olla, että perustoimeentulo turvataan niille, jotka eivät sitä muutoin pysty
hankkimaan. Kenenkään ei kuulu jäädä vuosikausiksi toimeentulontuen varaan ainoastaan siksi, että
ensisijaisten etuuksien taso ei ole riittävä. Taistelua kaikenlaista pahoinvointia vastaan ei voiteta ilman
perussyiden poistamista ja syrjäytymisen ehkäisyä. On tärkeää, että pidetään huolta myös heistä, jotka
eivät saa ääntään tarpeeksi kuuluviin ja jotka tarvitsevat apua päivittäin arjen asioissa.
Toimintansa aloittaneiden hyvinvointialueiden tehtävä on tuottaa hyvinvointia, terveyttä ja turvaa.
Siihen tarvitaan osaavaa ja motivoitunutta työvoimaa ja jatkuvaa huolehtimista talouden tasapainosta.
Eduskunta päättää hyvinvointialueen rahoituksesta. Lappi on alueellisesti noin kolmasosa Suomea.
Pitkät välimatkat, asukasluvultaan pienet kunnat, kuntatalouden ongelmat ja luonnon asettamat
erityisolosuhteet on otettava huomioon ratkaisuja tehtäessä. Laadukkaiden ja yhdenvertaisten
palvelujen turvaamiseksi tarvitaan hyvinvointialueen, ministeriöiden, kuntien, kolmannen sektorin ja
elinkeinoelämän sekä muiden tahojen välistä saumatonta yhteistyötä.
Tulevaisuutta ei voi eikä saa rakentaa pelkästään talouden ehdoilla eikä konsulttien laskemien
tilastojen varaan. Panostaminen hyvinvointiin inhimilliset arvot huomioon ottaen on panostamista
kestävään tulevaisuuteen. Tämä on keskeinen arvovalinta hyvinvoinnin kehittämisessä.

Inkeri Yritys

Kansanedustajaehdokas

Lapin sitoutumattomat