Ihmiset tarvitsevat sote-alan palveluita

Ihmiset tarvitsevat sote-alan palveluita koko elämänsä ajan, milloin enemmän ja milloin vähemmän. Tarvitaan neuvolapalvelut, ikäihmisten palvelut, perhe- ja sosiaalipalvelut, kouluterveydenhoito, psykiatrinen avohoito ja vammaispalvelut sekä muut ennalta ehkäisevät palvelut perusterveydenhoidossa. Erikoissairaanhoitoa tarvitaan mm. tutkimukseen- ja sairauksien hoitoon. Erityisestimatalan kynnyksen palveluille on kova tarve. Palvelut mahdollistavat hyvän elämän ja laadukkaanhoidon. Palveluita tarvitaan, olivatpa taajamat kaukana tai lähellä.


Palvelujen ylläpitoon tarvitaan ihmisiä. Henkilöstöpulan syyt on hoidettava niin, että ihmisiä saadaantöihin. Palkka on useinkin merkittävä peruste, jonka vuoksi työpaikka valitaan. Monet lähtevätkinhoitoalalta Ruotsiin tai Norjaan parempien palkkojen perässä. Kun korjataan epätasapaino mies- janaisvaltaisilla aloilla, samat koulutustasot palkallisesti vastaaviksi, silloin työntekijöitä löytyy sotealalle. Tällöin palvelut toimivat ja ihmiset saavat tarvitsemaansa apua.
Nyt valittavat aluevaltuutetut ovat paljon vartijoina. Palveluista on pidettävä kiinni, huolehdittava, ettäne jatkuvat ja tehostuvat tarpeen mukaan. Palvelujen on oltava samalla tasolla koko maassa.Palveluja tarvitsevat niin taajamissa kuin maaseudulla asuvat Pohjois-Suomessa ja muualla maassaasuvat.


Kun tasokkaat palvelut saadaan jatkumaan ja peruspalvelut kehittymään sekä sote-alantyöntekijöiden palkat työn vaativuutta ja koulutusta vastaaville tasoille Suomessa asuutulevaisuudessakin maailman onnellisin kansa.


Lapin Sitoutumattomat
AluevaaliehdokasAlpo Kyngäs