Jonna Pakisjärvi (111)

Jonna Pakisjärvi on Lapin sitoutumattomien vara-aluevaltuutettu, jolla on vahvaa kokemusta ja näkemystä SOTE-alalta.

Jonna on 46-vuotias sairaanhoitaja Keminmaasta, ja hän on toiminut yli 20 vuotta erilaisissa hoitoalan tehtävissä, kuten Sauvosaaren sairaalassa ja Keminmaan terveysaseman sairaalassa. Tällä hetkellä vara-aluevaltuutettu työskentelee Keminmaan kunnalla sairaanhoitajana kotihoidossa.

Kokemuksensa vuoksi Jonna näkeekin, että hyvinvointialueen tulevien työntekijöiden osaaminen tulisi valjastaa vahvasti koko alueen toiminnan kehittämiseen. Hyvinvointialueen valmistelussa työntekijöiden kuuleminen on ollut liian vähäistä, mutta vieläkään ei ole liian myöhäistä palata takaisin ruohonjuuritasolle ja hyödyntää se valtava määrä osaamista ja näkemystä mitä työntekijöillä on. Työntekijät ovat parhaat toimintojen kehittäjät!

”Hoitoalan työntekijöillä on vahva arvomaailma ja he haluavat viedä asioita eteenpäin ratkaisukeskeisesti”, Jonna kuvaa. Työntekijöistä tulee pitää hyvää huolta, sillä heidän varaansa rakentuvat toimivat ja hyvät palvelut. Työhyvinvoinnin kehittäminen on tärkeää myös rekrytointien näkökulmasta. SOTE-alan työntekijöistä käydään kilpailua niin valtakunnallisella, kuin pohjoismaisella tasolla minkä vuoksi hyvinvointialueen tulee tarjota työntekijöille mahdollisuus tulla kuulluksi ja pitää huolta omasta työhyvinvoinnistaan. Johtamisen merkitys on myös valtava kilpailutekijä ja lisäksi rekrytointeihin vaikuttavat työnantajan maine, sekä työntekijäedut, joita ei tule unohtaa. Hyvinvointialue tulee olemaan Lapin suurin työnantaja ja nyt jos koskaan on tärkeää, että työntekijöiden etuja valvotaan tarkasti.

Lappilaiset ansaitsevat toimivat peruspalvelut niin maaseudulle kuin keskustoihinkin

Lapin alue on poikkeuksellinen pinta-alansa vuoksi, mikä luo omat haasteensa hyvinvointialueen palveluiden järjestämiseen. Pakisjärven mielestä toimintoja kehitettäessä ja palveluita tuotettaessa tulee lähtökohtana olla tasa-arvoisten palveluiden tuottaminen kaikille lappilaisille. Palveluiden kehittämisessäkin tulee olla innovatiivinen ja pohtia uusia ratkaisuja esimerkiksi siihen voitaisiinko pitkien välimatkojen takana oleviin maaseutukyliin tuoda peruspalveluita jopa paikanpäälle. Kotihoidossa vara-aluevaltuutettu on huomannut, että teknologia auttaa hoitotyössä, kun sitä käytetään oikealla tavalla oikeiden ihmisten kanssa. Teknologialla ei voida korvata ihmistä, mutta helpottaa työmäärää tietyissä toiminnoissa. Pakisjärvi onkin sitä mieltä, että uusia ideoita ja uutta teknologiaa ei tule vastustaa, vaan suhtautua avoimin mielin ja kokeilla rohkeasti. Kokeilemalla nähdään mitkä asiat toimivat ja mitkä eivät.

Sitoutumattomuus on politiikan nykyaikaa

Aluevaltuuston lisäksi Jonna toimii Keminmaan kunnanvaltuutettuna ja hänellä on vahva ammattiyhdistystausta. Sitoutumattomien toiminnan hän näkee sopivan kaikille suomalaisille, erityisesti nuorille. ”Sitoutumattomien toiminnassa kunnioitetaan kaikkien jäsenten ajatuksia ja vakaumuksia, eikä sorruta vanhakantaiseen, hierarkkiseen toimintaa, jossa vain tietyt tahot sanelevat koko ryhmän toimintaa. Sitoutumattomien on myös helpompaa työskennellä kaikkien muiden puolueiden jäsenten kanssa, sillä me katsomme asioita asiakeskeisesti, emme ihmiskeskeisesti” Jonna kertoo.

”Ihmisenä olen sinnikäs ja haluan, että asiat tehdään oikein ja avoimesti. Puolueiden keskinäisissä valtataisteluissa lappilaisten etu tuntuu usein unohtuvan. Kulttuurinmuutosta on kuitenkin nähtävissä ja toivon, että jokainen puolue tulee uudistamaan niin että vastakkainen asettelu voidaan unohtaa ja laittaa lappilaiset etusijalle kuten kuuluukin” Jonna linjaa.

Lapin sitoutumattomien keskuudessa Pakisjärvi on myös kertonut olevansa valmis lähtemään ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleihin. ”Olen sellainen ihminen, että jos en jostain tiedä niin otan selvää. Meillä kaikilla on omat vahvuutemme ja osaamisalueemme ja niitä tulee hyödyntää, kun tehdään työtä Lapin eteen. Kun johonkin toimintaan lähden, niin teen sen kunnolla, enkä himmaile, ay-toiminta on tästä hyvä esimerkki” Jonna tiivistää.