Jyrki Rasmussen

Ehdokasnumero: 423

Ikä: 64

Kotikunta: Inari

Tässä teille esittäytyy Jyrki Rasmussen, aluevaaliehdokas tammikuussa 2022 järjestettävissä aluevaaleissa.

Olen 64-vuotias hammaslääkäri, aikaisemmalta koulutukseltani olen röntgenhoitaja. Syntyisin olen Rovaniemeltä ja Inarin kuntalainen minusta tuli vuonna 1986. Toimin vuosina 1986 – 2003 ensin Inarin-Utsjoen ktt:n kuntainliiton ja sittemmin Inarin kunnan palveluksessa hammaslääkärinä.  Vuonna 2004 siirryin yksityiseksi palvelunharjoittajaksi, kun perustin hammaslääkärin yksityisvastaanoton Ivaloon. Olen kuitenkin halunnut säilyttää kosketun julkiseen terveydenhuoltoon siten, että olen ollut Sodankylässä hammaslääkärin viransijaisena ja Utsjoen kunnan kanssa minulla on ollut ostopalvelusopimus, jonka puitteissa olen työskennellyt Utsjoella. Voinkin todeta, että minulla on yhteensä 45 vuoden työkokemus julkisen että yksityisen sektorin toiminnasta. Ammattiyhdistystoiminnassa olen osallistunut Lapin maakunnan hyvinvoinnin kehittämishankkeisiin.

Tavoitteenani on, että hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelut ovat yhdenvertaisesti maakunnan asukkaiden saavutettavissa huomioiden eri-ikäisen väestön palvelutarpeet. Sote-palveluiden painopiste tulee olla perustason palveluissa, samalla kuitenkin tulee turvata riittävät erikoissairaanhoidon palvelut. Perustason palvelut tulee tuottaa lähipalveluina siten, että ne ovat myös pienten kuntien ja haja-asutusalueen väestön tavoitettavissa.   Ikäihmisten määrän lisääntyessä erityistä huomiota tulee kiinnittää kotihoidon ja asumispalveluiden riittävyyteen. Lisäksi palveluita järjestettäessä on huomioitava saamenkielisen väestön palvelutarpeet, ts. saamenkielisiä palveluita on tarjottava niitä tarvitseville.

Pelastustoimi on organisoitava perustuen nykyisen Lapin pelastuslaitoksen toimintaan. Kuntien sopimuspalokuntien resurssit ja toiminta on varmistettava, että koko Lapin väestön turvallisuus voidaan taata.

Näiden tavoitteiden toteutumiseksi me tarvitsemme  sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen ammattilaisia töihin. Henkilöstön riittävyys, työhyvinvointi ja jaksaminen ovat ratkaisevassa asemassa tämän sote-uudistuksen onnistumisen kannalta ja myös tähän asiaan haluan olla osaltani vaikuttamassa

Äänestämällä  voit vaikuttaa siihen, kuka päättää meitä kaikkia koskevista sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen asioista.