Kohtaamisia ihminen ihmiselle

Kohtaamisen taito peilautuu suoraan tunneälyyn ja suoraan myös siihen, kuinka tulemme toimeen
itsemme kanssa. Nykypäivän vaatimusten ja arjen kiireiden keskellä unohdamme helposti sen, miten
kohtaamme toisen ihmisen. Kultainen sääntö kehottaa meitä tekemään vastavuoroisesti toisille samaa
kuin haluaisimme itsellemmekin tehtävän. Sama pätee myös kohtaamiseen. Kohtaa toinen ihminen niin
kuin haluaisit itse tulla kohdatuksi.
Hoitajan työssä kohtaamisen taito on yksi tärkeimpiä työkaluja, jopa lääkkeitäkin tärkeämpi. Miten
aamulla ensimmäisenä kohtaamme ikääntyneen, hauraan, muistamattoman ihmisen tai kaltoin kohdellun
nuoren, jonka kohtaamatta jättäminen on aiheuttanut suuren loven jopa itsetunnon kehittymiselle. Meillä
jokaisella ihmisellä on tarve tulla kuulluksi, nähdyksi ja kohdatuksi. Meille jokaiselle on tärkeää, että on
joku, joka kysyy Miten voit? Miten sinun päiväsi on mennyt? Tai joku, joka kannustaa ja antaa myönteistä
palautetta saavutuksistasi tai ihan yksinkertaisesti vain olemassaolostasi ja sanoo sinulle, olen ylpeä
sinusta tai teit tämän asian hienosti. Kohtaamisessa pätee myös se, että kuka itsensä ylentää, se
alennetaan, ja joka itsensä alentaa, se ylennetään. (Luuk 14:11).
Urani aikani, sairaanhoitajana, olen kohdannut monenlaisia ihmisiä. Olen työskennellyt ikäihmisten
parissa, mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asiakkaiden kanssa, olen hoitanut vankeja ja nähnyt elämän
raadollisuuden hyvin läheltä. Olen etuoikeutettu, kun olen saanut vastikään laajentaa myös ammatillista
osaamistani lapsi- ja nuorisotyöhön, jossa joka hetkessä korostuu se, miten kohtaamme heidät. Lasten ja
nuorten kohtaaminen aidosti, omana itsenään on hyvin merkityksellistä. Jos ajattelemme lasta tai nuorta,
joka on sijoitettuna laitoshoidossa ei hän ole siellä omasta vapaasta tahdostaan. Kaikki me emme synny
samojen kirkkaiden tähtien alle vaan alkumme elämään voi olla hyvinkin risainen ja turvaton. On paljon
vanhemmuuteen liittyviä ongelmia, ristiriitoja, päihdeongelmia ja uupumusta. Silti meidän jokaisen tulisi
saada jonkinlaiset eväät elämään, jotta selviämme yhteiskunnassa tavallisen kansalaisen tavoin.

Luottamuksen saaminen näiltä ”siipirikoilta” ei ole itsestään selvää. Se ansaitaan. Olemalla ihminen-
ihmiselle. Kuuntelemalla, kohtaamalla, kunnioittamalla ja aidosti välittämällä.

Rakkauden kaksoiskäskyssä Jumala kehottaa meitä rakastamaan lähimmäistä niin kuin itseäsi. Aito
välittäminen lähimmäisestä on juuri sitä kohtaamista ja toisen ihmisen kunnioittamista, johon meidän
jokaisen tulisi pyrkiä. Se, miten kohtaamme toisen ihmisen kertoo enemmänkin meistä itsestämme. Siitä
kuinka haavoittuvia, keskeneräisiä tai ennakkoluuloisia olemme ja siitä minkälaisella itsetunnolla olemme
varustettuja. Kohtaamisen keskiössä tulisi kuitenkin aina olla ihminen, lähimmäinen, joka on jonkun
toisen lapsi, äiti, isä, mummo tai pappa. Ja muistakaamme, että se hyväksyvä katse tai lempeä ele ja sana
voi olla jollekin se päivän ainoa kontakti toiseen ihmiseen.
Muistakaamme kohdata lempeästi, arvostavasti ja kunnioittavasti toinen toisemme. Se ei vaadi rahaa eikä
ponnisteluja vaan aitoa sydämen sivistystä, jota jokaisella meillä tulisi olla edes sen pienen kohtaamisen
verran. Välitä ja anna aikaa ja rakkautta perheellesi, lähimmäisillesi, asiakkaillesi, työkavereillesi, ja
kanssakulkijoillesi. Sitä me kaikki tarvitsemme!


Jatta Mäkikyrö

Kansanedustajaehdokas

Lapin sitoutumattomat