Aluevaltuutettu Krista Staufferin mukaan toimiva hyvinvointialue voidaan saavuttaa vain tiiviissä yhteistyössä (ehdokasnumero 112)

Lapin Sitoutumattomien jäsen, 45-vuotias logistiikka- ja hankinta-alan asiantuntija Krista Stauffer, on sekä hyvinvointialueen valtuuston ja hallituksen jäsen että ensimmäisen kauden kunnanvaltuutettu Sodankylässä. Aluevaaleissa hän sai lappilaisilta huimat 687 ääntä! Staufferin syy lähteä ehdolle aluevaaleihin oli hyvin henkilökohtainen; hän sairastui keväällä 2021 aivosyöpään, joka diagnosoitiin ensin virheellisesti aivoinfarktiksi. ”Sairastuminen vakavasti on potilaalle täysipäivästä työtä. Terveydenhuollon ammattilaiset tekevät työtä täydellä sydämellä, mutta kiireen ja toimimattomien järjestelmien vuoksi potilaalle itselleen jää valtavasti metatyötä, johon häntä ei mitenkään kouluteta.”

”Potilaan tehtävä on hallinnoida ja informoida eri tahoja tilanteestaan, lääkityksestään, ajanvarauksistaan, kuljetuksistaan sekä yrittää pärjätä byrokratiaviidakossa saadakseen tarvitsemaansa apua ja taloudellista tukea. Pirstaleinen sote-verkosto pitkine etäisyyksineen on uhka potilaiden terveydelle. Yhtenäisellä hyvinvointialueella on nyt saidaudenhoidon lisäksi mahdollisuus parantaa potilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia” Krista kertoo. ”Erityisesti näen positiivisena sen, että pääsemme eroon erilaisista järjestelmistä, jotka eivät kommunikoi toistensa kanssa. Jos yksikin tieto jää siirtymättä esimerkiksi terveyskeskuksesta keskussairaalaan, voi se olla potilaan hengen kannalta ratkaisevaa. Digitaalisuuden kehitys voi toimia kuntalaisten eduksi, ei heitä vastaan, jos suunnittelutyö tehdään oikein.”

Hyvinvointialueen valmistelussa yhteistyö ja suunnittelu ovat avainasemassa

Suunnittelun tärkeyttä aluevaltuutettu haluaakin korostaa vahvasti. Hyvinvointialueelle siirryttäessä suunnittelutyötä on tehty nopeasti, mikä on ikävä kyllä johtanut siihen, että esimerkiksi henkilökunta ei ole saanut tarpeeksi tietoa siirtymisen mahdollisista vaikutuksista. Asioiden hoitaminen hyvin vaatii paljon taustatyötä, valmistelua ja tiedontuottamista. Poliittisten päättäjien tulisikin antaa ryhmissään enemmän tilaa niille, joilla on käytännön osaamista ja tietoa, jotta emme päädy tilanteeseen, jossa päätöksiä tehdään kiireessä liian ohuilla perusteilla.

Hyvinvointialueen suurin haaste ja kehittämiskohde on tällä hetkellä Staufferin mielestä yhtenäisten kriteerien löytäminen ja strategiaan sitoutuminen puoluekannasta tai asuinpaikasta riippumatta. Aluevaltuutetut ovat valittu ajamaan kaikkien lappilaisten etua, ja samalla heidän pitää pystyä toimimaan myös kirstun vartijoina, jotta kaikki palvelut on mahdollista tuottaa laadukkaasti ja tarpeiden mukaan ympäri Lappia. Palveluiden suunnittelu ja tuottaminen vaativatkin valmistelijoiden ja poliitikkojen välistä saumatonta yhteistyötä, ja tässä Stauffer näkeekin vielä kehitettävää. ”Valtuutetut tarvitsevat huolellisesti valmisteltuja esityksiä, jotta voivat perustaa päätöksensä suoraan faktoihin. Kun pohditaan tulisiko julkinen palvelu järjestää itse vai ostaa yksityiseltä, niin tunteella ei voi olla sijaa tällaisissa päätöksissä, vaan sekä asukkaiden edun että taloudellisen kannattavuuden on ratkaistava mihin suuntaan vaaka kallistuu. Ennakkovaikutusten arviointi on tehtävä huolella ja koko Lappi huomioiden” Krista avaa.

Lapin hyvinvointialueen pitää houkutella osaavaa henkilöstöä hyvillä työoloilla

Lapin sitoutumattomat ovat puhuneet paljon henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtimisesta ja myös Krista nostaa sen esiin kysyttäessä hyvinvointialueen tärkeimmistä perustehtävistä. Ilman henkilöstä ei Staufferin mukaan ole myöskään palveluita; ainoastaan hyvinvoivalla työyhteisöllä, toimivalla johtamisella ja työhyvinvoinnin kehittämisellä voidaan hänen mukaansa saada sitoutettua hoito- ja pelastusalan henkilöstö hyvinvointialueelle. ”Henkilöstön työolojen pitää olla niin hyvät, että he haluavat työskennellä Lapin hyvinvointialueella. On turha enää väittää, että hoitajan ammatti olisi kutsumusammatti. Oli kutsumus tai ei, niin työllä pitää pystyä maksamaan kasvavat elämisen kulut. Kukaan meistä ei varmasti sitoudu työpaikkaan, jossa voi huonosti, vaikka kuinka pitäisi omasta työstään. Usein tuntuu unohtuvan se, että työolot heijastavat siihen, kuinka henkilö hoitaa työnsä. Voiko huonosti työssään voiva hoitaja tai lääkäri tarjoa potilaalle empaattista ja hyvää hoitoa?” Stauffer haastaa.

Palveluiden siirtyminen hyvinvointialueen huolehdittavaksi on jännittävää aikaa niin työntekijöille kuin kuntalaisillekin ympäri Lappia. Stauffer kehottaa ihmisiä suhtautumaan uuteen nimenomaan innostuksella, ei muutosvastarinnalla. ”Hyvinvointialueeseen siirtymisessä on paljon hyvää, joka saattaa jäädä vähän varjoon, kun puhutaan vain asioista, joissa on vielä kehitettävää. Palveluiden yhdistäminen takaa onnistuessaan paremman hoitokokemuksen ja byrokratiaa (eli kuluja) voidaan vähentää, kun ei kilpailla toimipisteiden kesken, vaan resursseja voidaan jakaa tarpeiden mukaan. Hyvinvointialueella on aiempaa paremmat mahdollisuudet myös tiedonkeräämiseen ja palveluita suunniteltaessa voidaan tarkastella koko aluetta: mille palveluille tällä alueella on oikeasti tarve? Esimerkiksi tunturikeskus tai raskas teollisuus vaativat erilaisia valmiuksia” Krista listaa yhtenäisen hyvinvointialueen positiivisia puolia.

Lapin sitoutumattomat ovat täällä tehdäkseen lappilaisille toimivan hyvinvointialueen

Aluevaltuutettu Staufferille sitoutumattomuus niin kunta- kuin aluevaaleissa oli selvää. Hän näkee puoluepolitiikan liian rajoittuneeksi ja kokee, ettei mikään puolue voi johtaa Lapin maakuntaa samoilla periaatteilla, kuin pääkaupunkiseutua. Puoluejohtoinen politiikka ei hänen mielestään vastaa nykyajan politiikan tarpeita – ihmiset pystyvät kyllä ajattelemaan itsekin.

”Sitoutumattomuudessa parasta on mahdollisuus tuoda yhteiseen käyttöön oman alan erikoisosaaminen. Sekä meidän ryhmällä että eri puolueiden edustajilla on paljon asiantuntemusta hyvinvointialueen asioista, ja sitoutumattomana voin sekä tukea että tukeutua kanssavaltuutettujen osaamiseen ja asiantuntijuuteen yli puoluerajojen, kun ei ole vanhanaikaista tarvetta vastustaa ketään vain puoluekannan vuoksi. Valtuutetuissa on paljon sote-alan ammattilaisia, joiden näkemyksiä tulee kuunnella herkällä korvalla riippumatta puolueesta tai ryhmästä” Krista kertoo.

”Me emme ole täällä tekemässä itsellemme tiliä tai poliittista uraa, vaan luomassa toimivaa hyvinvointialuetta Lappiin. Silloin on uskallettava ottaa käyttöön kaikki keinot, myös yhteistyö ja toisten osaaminen. Minun vahvuuteni on logistiikka ja hankinnat; näen Lapin kartan sekä hoitoketjut linjoina, ja tavoitteenani onkin saada kaikki maakuntamme kuljetukset ja hoitoketjut sujuviksi, Kela-kyydit mukaan lukien. Kannustankin kaikkia aluevaltuutettuja tekemään yhteistyötä, kunnioittamaan toisten osaamista ja muistamaan, että meidät valittiin tänne luomaan turvallista Lappia, jossa kaikki saavat tasa-arvoisia ja laadukkaita pelastusalan, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita!” Stauffer summaa.