Leena Palojärvi

Pitkällä kokemuksella pienten kuntien asialla

Lapin sitoutumattomien yksi kuntapolitiikan konkareista on Lapin hyvinvointialueen varavaltuutettu Leena Palojärvi. Palojärvi on 57-vuotias ikäihmisten toiminnanohjaaja Enontekiöltä, jonka perheeseen kuuluu kaksi aikuista poikaa omine perheineen.

Palojärvi tunnetaan työhön ja politiikkaan sitoutuneena ihmisenä. Hän on työskennellyt sosiaalialan järjestössä, ikäihmisten toiminnanohjaajana jo 19 vuotta. Kuntapolitiikassa hän on vaikuttanut kolmekymmentä vuotta, jo vuodesta 1993 lähtien. Tällä hetkellä Palojärvi on Enontekiön kunnanvaltuutettu ja kunnanhallituksen puheenjohtaja.

Pitkästä kokemuksesta kuntapolitiikassa on hyötyä myös hyvinvointialueella

Palojärvellä on pitkä kokemus perinteisestä puoluepolitiikasta ja puolueen luottamustehtävistä, mutta viime kuntavaalien aikaan hän siirtyi Enontekiön sitoutumattomien riveihin.

”Tein pitkän harkinnan asian suhteen, puoluetta ei vaihdeta hetken mielijohteesta. Mutta koin kuitenkin parhaaksi ratkaisuksi, sekä oman arvomaailmani ja äänestäjien takia, siirtyä sitoutumattomien joukkoon. Sitoutumattomana voin aidosti tehdä työtä ihmisten kanssa, jotka ajavat kaikkien kuntalaisten etua ja me yhdessä yritämme saada asioita koko ajan eteenpäin ja viedä Enontekiötä eteenpäin” Palojärvi kertoo. Palojärvi valittiin kunnan ääniharavana vuonna 2021 kunnanvaltuustoon, mikä kertoo siitä, että hänen arvomaailmalleen ja ajatuksilleen on tilausta Enontekiöllä.

Pientenkin kuntien ääni tulee saada kuuluviin hyvinvointialueella

Palojärven mielestä sote-palveluiden siirryttyä uudelle hyvinvointialueelle täytyy kuntien varmistaa, että kuntalaiset saavat minimissään lakisääteiset palvelut. Edunvalvonta on kuitenkin haasteellista, sillä tietotaito edunvalvonnan kärjistä siirtyi työntekijöiden mukana hyvinvointialueelle. Enontekiöllä on ollut kokemusta palveluiden siirrosta jo aikaisemmin, sillä kunta oli mukana Lapin Sairaanhoitopiirin kokeilussa, jonne kunnan terveyspalvelut siirrettiin jo vuonna 2017. Tämän vuoden uudistuksessa myös sosiaalipuoli siirtyi pois omasta kunnasta.

”Olen ollut 25 vuotta perusturvalautakunnan jäsen ja melkein puolet ajasta lautakunnan puheenjohtaja. Mielestäni on todella tärkeää määritellä, että kuinka me pystymme kuntana vaikuttamaan sote-palveluiden saatavuuteen ja laatuun. Kunnan tulee pystyä valvomaan kuntalaisten etua ja turvaamaan heille samat palvelut kuin suuremmissakin kunnissa. Aikaisemmin Enontekiön perusterveydenhuolto on ollut toimivaa ja tästä meidän pitää tiukasti pitää kiinni” Palojärvi kertoo. Omana vahvuutenaan Palojärvi pitääkin paikallistuntemusta ja kokemusta alueelta. ”Kaikista pienistä kunnista ei ole valtuutettua, tai edes varavaltuutettua hyvinvointialueen valtuustossa. Mielestäni olisi ollut tärkeää, että jokaisesta kunnasta olisi saatu edustus, sillä hyvinvointialue edustaa meitä kaikkia. Itse tuonkin vahvasti aina Enontekiön ääntä kuuluville, kun se on mahdollista. Jokaisen kunnan ääni on tärkeä, sillä meillä ei ole Lapissa kahta samanlaista kuntaa” Palojärvi sanoo painokkaasti.

Hyvinvointialueelle siirrossa varavaltuutettua huolestuttaa kuitenkin palo- ja pelastustoimen riittävyys laajalla alueella. Käsivarressa kärsitään resurssipulasta, sillä palotoimesta vastaa tällä hetkellä sopimuspalokunta. Hyvinvointialueelle siirtyminen ei ole tuonut muutosta tilanteeseen. Palojärven mielestä on äärimmäisen tärkeää, että Hetassa säilyy moderni paloasema ja toivottavasti tulevaisuudessa myös vakituista henkilöstöä.

Toinen tärkeä edunvalvonta-asia on osaavan henkilöstön riittävyys ja sijoittuminen hyvinvointialueelle. Varavaltuutettu näkee tärkeänä, että hyvinvointialueen johtavia viranhaltijoita on koko kunnan alueella, eivätkä he keskity vain suurimpiin kuntiin. Tämä on Palojärven mukaan myös aluepoliittinen ratkaisu. Saamelaisten kotiseutualueella osaavan työvoiman lisäksi tulee pystyä houkuttelemaan alueelle myös saamenkielistä hoitohenkilöstöä. Osaavan henkilöstön saatavuudessa Palojärvi pitää tärkeänä moderneja toimitiloja ja toimivia työyhteisöjä.


”Munnje lea dehálaš maid sámegielat bálvalusat, ahte diet ii jávkat min gielddas iige eara sámeguovllu gielddain.

Mii dárbbasit sámegielat bálvalusaid, ja deit ferte maiddai ovddidit ođđa buresveaddjinguovllu bárggus”

-Leena