Muutos on mahdollisuus

Sitoutumattomat tarjoavat äänestäjille vaihtoehdon puolueille. Lapin sitoutumattomat ovat järjestäytyneet ja tehneet vaaliohjelmansa alueellisista lähtökohdista ilman etelän puoluetoimistojen ohjausta – lappilaisilta lappilaisille.

Valtuustot luovat hyvinvointialueiden organisaation ja palvelurakenteen mallin. Alueiden resurssointi on osin auki, mutta isoja lisäsatsauksia ei toimintaan tule. Kyse on rajallisten resurssien jakamisesta vaikuttavasti ja tasapuolisesti asiakasryhmien kesken työntekijät huomioiden  – tämä vaatii myös vaikeita päätöksiä.

Sitoutumattomat eivät tinki siitä, että kaikissa kunnissa säilyy  terveysasematasoinen palvelu. Myös kaksi keskussairaalaa tulee säilyttää – työnjakoa sairaaloiden kesken ja OYS:n kanssa tulee kuitenkin kehittää. Pelastustoimessa tulee sopimuspalokuntien avulla varmistaa palvelun saanti koko maakunnassa.

Äänestäjän kannattaa miettiä, kuinka yksittäinen toimija pystyy keskittymään yhtä aikaa valtakunnalliseen politiikkaan, isomman kunnan keskeisiin kunnallisiin tehtäviin ja hyvinvointialueen toimintaan. Yli puolet kansanedustajista on aluevaaleissa ehdolla ja valtakunnallisesti yli 30 prosenttia ehdokkaista on kunnanvaltuutettuja. Haasteena on myös eri roolien erottaminen tilanteessa, jossa roolien edut ovat ristiriidassa keskenään.

Sitoutumattomien ehdokkaiden joukossa ei ole valtakunnallisia poliitikkoja, eikä Lapin isojen kuntien keskeisiä kuntapoliitikkoja – jo ehdokasasettelussa arvioitiin ehdokkaiden mahdollisuus osallistua hyvinvointialuetyöhön.

Vaaleissa on ehdolla sekä terveys- ja pelastusalan ammattilaisia että asiakkaita edustavia maallikoita. Molemmat ryhmien edustus valtuustossa on tärkeää – näin varmistetaan sekä työntekijät että asiakkaat huomioiva päätöksenteko. Näiden vaalien tärkein asia on se, että äänestät, oli valintasi kuka hyvänsä. Demokratian toimivuus riippuu vain ja ainoastaan äänestäjistä.

Petri Muje

Rovaniemi

Lapin Sitoutumattomat ry aluevaaliehdokas