Pe­rus­pal­ve­luil­la hy­vin­voin­tia Lappiin

Lapin hyvinvointialueen aluevaaleissa on kyse siitä, että lappilaisille turvataan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kaikissa tilanteissa. Jokaisen palveluja tarvitsevan on saatava hyvinvoinnin peruspalvelut inhimillisesti tuotettuina ja ajallaan.

On ensiarvoisen tärkeää, että peruspalvelut tuotetaan ammattitaidolla. Tämän perustan turvaaminen edellyttää riittävää henkilöstöä sekä työntekijöiden jatkuvaa hyvinvoinnista huolehtimista. Toimivat tukipalvelut ja työpaikkojen säilyminen luovat hyvinvointia kuntiin.

Tavallisen arjen sujuminen riippuu ratkaisevasti ihmisten hyvinvoinnista. Kaikkien meidän on otettava vastuuta ja kannettava huolta yhteisestä hyvinvoinnista maakunnassamme.

Erikoissairaanhoidossa lappilaiset tarvitsevat kaksi aluesairaalaa. Kemin ja Rovaniemen sairaalat tulee säilyttää ja niitä tulee edelleen kehittää. Hyvinvointialueen tehtävien onnistuminen vaatii koko Lapin alueen vahvaa yhteistyötä julkisen sektorin eri toimijoiden, päättäjien, alueen yrittäjien ja kaikkien lappilaisten kesken.

Työikäisten palveluiden ohella pitää kehittää ikääntyvien, vammaisten, lasten ja nuorten sekä perheiden palveluita. Näiden ohella on pidettävä huolta toimivasta opiskelevien sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä kaikkien turvallisuuttamme lisäävästä ja toimivasta pelastustoimesta.

Lapin Kansa 11.1.22

Inkeri Yritys, Kittilä

Lapin Sitoutumattomat