Petri Juntikka (108)

EHDOKASNUMERO 108

Lappilaisten Parhaaksi

Kansanedustajaehdokkaamme Petri Juntikka on monelle lappilaiselle tuttu kasvo, sillä hän on toiminut Meri-Lapin alueella yrittäjänä 21 vuotta ja tehnyt yhteistyötä yritysten kanssa läpi Lapin maakunnan. Juntikka on työskennellyt monipuolisesti usealla eri alalla mm. puuteollisuudessa, metalliteollisuudessa sekä autoalalla.  

Tällä hetkellä Juntikka työskentelee yrityksensä Northern Crown Oy:n toimitusjohtajana, joka tunnetaan tutummin NC Oy:na. NC Oy tarjoaa monipuolisesti konepaja-, kunnostus- ja asennus- sekä hitsauspalveluita paperiteollisuuden, metallisteollisuuden ja kaivosteollisuuden tarpeisiin. Lisäksi Juntikka tarjoaa ajoneuvopalveluita, kuten autoliikkeen, -huoltoja ja kattavia teollisuusajoneuvopalveluja Autotalo Juntikan kautta. Juntikan arvomaailman mukaisesti yritystä pyritään kehittämään siihen suuntaan, että Northern Crown Oy ja Autotalo Juntikka voivat palvella mahdollisimman hyvin lappilaisia yrityksiä, sekä yksityisiä henkilöitä tuottaen laadukkaita palveluita. Näin ison ja laajan kokonaisuuden johtaminen vaatii määrätietoista johtamista. ”

”On muistettava, että vaikka laivalla on hyvä kapteeni, niin vaatii se myös koko henkilökunnan, että se pärjää läpi tyrskyjen. Ei isoa laivaa kukaan yksin souda se vaatii yhteistyötä, ja sitä olen pystynyt aina rakentamaan. ”

Työn lisäksi Petrin sydämen täyttävät rakkaat neljä lasta ja vaimo, sekä liuta vauhdikkaita moottoriurheiluharrastuksia. Juntikan maailmankatsomukseen kuuluu asioihin perusteellinen perehtyminen, hänen mielestään tärkeintä on ymmärtää kuinka asiat toimivat, ennen kuin niitä voi johtaa tai edistää. Maailmankatsomusta on laajentanut myös reissailu, jota on tehty niin työn kuin vapaa-ajankin puitteissa yhteensä 28 eri maassa.

Miksi päätit lähteä ehdolle eduskuntavaaleihin?  

”Vaikuttaminen on aina kiinnostanut minua. Mielestäni on tärkeää, että saamme aidosti sydämeltään lappilaista ääntä kuulumaan. Sanotaanko näin, että eniten huolestuttaa se, jos kansanedustajaksi valittu henkilö ei koko kauden ajan kannakaan meidän lappilaisten asukkaiden viittaa. Tällä tarkoitan sitä, että tulee uskaltaa olla täydellä sydämellä puolustamassa ja ajamassa lappilaisten etuja ja oikeuksia, eturintamassa. Emme tarvitse sellaisia ehdokkaita, jotka tiputtavat lappilaisten edunvalvontaviitan päältään, kun kävelevät eduskuntatalon portaista sisään.” Juntikka kertoo. Ehdokkaan mielestä tärkeää onkin uskaltaa rohkeasti kehittää ja viedä omaa alueettaan eteenpäin ja olla vahvasti omien puolella.  

Millainen poliittinen tausta sinulla on?  

” Viime kuntavaaleissa minua pyydettiin useisiin puolueisiin ja Keminmaan sitoutumattomiin ehdolle. Valitsin sitoutumattomat, sillä mielestäni tällä hetkellä niin kuntapolitiikka kuin valtiotason politiikkakin on tietyllä tavalla rikki. Perinteiset puolueet eivät pysty edistämään suomalaisten asioita objektiivisesti, vaan taustalla pelataan ja suhmuroidaan omia pelejä. Mielestäni on äärimmäisen tärkeää tuoda esiin näitä politiikan ongelmia. Sitoutumattomissa olen voinut edistää nimenomaan kuntalaisten asioita neutraalisti, vaikkakaan vastaan suhmuroinnilta ei ole pystynyt välttymään ” Juntikka kertaa.  

Juntikka valittiin Keminmaan kunnanvaltuustoon huomattavan äänimäärän vuoksi sitoutumattomien ryhmästä suoraan kunnanhallitukseen. Sitoutumattomissa hän on voinut tehdä puhdasta politiikkaa, jossa sallitaan myös omat mielipiteet. ”Asiat voivat riidellä, vaikuttamatta kuitenkaan henkilötasolla ja sitä kautta tulevaisuuden päätöksiin”. Sitoutumattomuuden kautta asioissa pysyminen on helpompaa. Juntikan vahvuuksia päättäjänä onkin realistisuus ja asioiden käsittely asioina. Ehdokkaan mielestä on tärkeää muistaa, että maailmassa puhaltavat uudet tuulet ja näin myös päätöksen teossa pitää pystyä reagoimaan nopeasti hektisessä maailmassa tapahtuviin muutoksiin.  ”Emme enää voi tuudittautua menneeseen ja vanhoihin kaavoihin, vaan meidän pitää uskaltaa katsoa rohkeasti tulevaisuuteen. Päätöksenteko tarvitsee meitä, jotka elämme tässä ajassa, emmekä menneisyydessä.”

”Asiat on uskallettava nähdä asioina ja välistä myös eri tavalla. Aina ei toimi se tapa, miten asiat on aina ennen tehty. Jos näen kehitettävää tai vaikkapa epäkohtia, niin uskallan nostaa ne pöydälle keskusteluun. Rohkeus onkin siinä mielessä päättäjän tärkein ominaisuus sekä tietysti rehtiys” ehdokas tiivistää.  

Millaiset edunvalvonta asiat näet Lapin ja lappilaisten kannalta tärkeimpinä tulevaisuudessa?   

Lapin vaikeus on ollut yhteen sovittaa alueelle matkailu, luonto ja raskas teollisuus. Luonnon monimuotoisuuden ja luontoarvojen vaaliminen on äärimmäisen tärkeää, mutta samaan aikaan meidän täytyy löytää tasapaino, jotta teollisuuden kautta alueelle saadaan elinvoimaa ja työpaikkoja.  

” Matkailun kehittäminen on tärkeää, mutta se ei elätä koko Lappia, sillä matkailu on tällä hetkellä niin paikallista. Jos tehtaista sammutettaisiin valot, niin kohta saataisiin kääriä myös junaradat rullalle ja unohtaa teiden kunnossapito. Luontoarvojen vaaliminen, matkailu ja teollisuus mahtuvat kyllä kaikki tälle alueelle. On vain Uskallettava istua asioiden ääreen hakemaan ratkaisua” Juntikka sanoo.  

Kansaedustajaehdokas näkee Lapin tulevaisuuden kannalta tärkeänä myös koulutuksen kehittämisen ja koulutuksen varmistamisen koko Lapin alueella. Koulutuksen laadusta ei tule lähteä tinkimään, sillä se on tärkeä satsaus tulevaisuuteen.

Toinen selkeä teema, jonka rahoituksesta Juntikan mielestä ei pidä leikata on maatalouden tuet.  Kansanedustajaehdokkaan mielestä nykyisellä tukipolitiikalla ajetaan väkisin alas Suomen maatalous, vaikka ruuan alkutuotannon turvaaminen on yksi valtion perustehtävistä. Maailman tilanne on näyttänyt jo Suomelle sen, kuinka riippuvaisia olemme esimerkiksi ulkomaalaisesta viljasta. Suomalaiseen maatalouteen ja myös porotalouteen tulisi satsata nykyistä enemmän, sekä lähiruuan että huoltovarmuuden näkökulmasta.  ”Maatalous on yksi tärkeimmistä peruspilareistamme, jota ilman meillä ei ole hyvinvointiyhteiskuntaamme ja se on tärkein elementti huoltovarmuusnäkökulmasta.”

Luontoarvojen kunnioittaminen näkyy myös Juntikan ajatuksissa Kemijoen lohen takaisin palauttamissa. ”Meillä on mahdollisuuksia tuoda lohi takaisin Kemijokeen ja saada jälleen Lappiin Euroopan paras ja tunnetuin lohijoki. Tämä vaatii kuitenkin sen, että voimayhtiöitä pitää painostaa suorittamaan ne velvoitteet mitkä he ovat sopimuksissaan luvanneet, kun patoja on alettu rakentamaan.  Patojen ohi tulisi kaivaa toimivat ohitusuomat. Valtio-omisteiset yhtiöt ovat kuitenkin vastakarvaan edelleen, mikä tuntuu uskomattomalta ottaen huomioon esimerkiksi kuinka mahtavia matkailumahdollisuuksia lohi toisi. Jos kalan saisi nousemaan latvoille saakka, niin siinä virkistyisi matkailumielessä useita kyliä ja se toisi elinvoimaa Lappiin” Juntikka pohtii.