Rauhan puolesta

Kevään eduskuntavaaleissa monet puolueet näyttävät kilpailevan siitä, mikä niistä edustaa kovimpia arvoja politiikan eri alueilla. Toivottavasti tulevaan eduskuntaan saadaan kansanedustajia, jotka näkevät rauhaa säilyttävän politiikan merkityksen. Eikä rauha tarkoita vain tilannetta, jossa aseet ovat vaienneet. Rauhaa on myös muu turvallisuus, sosiaalinen ja taloudellinen tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja ympäristönsuojelu.


Tuntuu, että sodan ja ydinsodan uhkaan suhtaudutaan liian kevytmielisesti. Suuri osa
kansanedustajaehdokkaista ei ilmeisesti vastusta ydinaseiden sijoittamista Suomeen. Vain taivas tuntuu olevan kattona sotilasmenoille. Pitäisi muistaa, että sotilaalliseen varustautumiseen käytetyt varat ovat poissa tasa-arvoisen, yhteiseen hyvinvointiin perustuvan yhteiskunnan ylläpidosta.


Suomi on maa lännen ja idän keskellä Suomalaisilla on kovia kokemuksia ja suuria menetyksiä
sodista kautta vuosisatojen. Toisaalta rauhalliset jaksot ovat tuoneet ja luoneet hyvinvointia ja
menestystä maahamme. Meillä jos kenellä luulisi olevan syytä puolustaa rauhaa.


On olemassa erilaisia käsityksiä siitä, miten tästä päästään eteenpäin kohti rauhaa. Mutta kai on
niin, että sodat eivät lopu sotimalla. Rauha edellyttää diplomatiaa ja neuvotteluja. Toivotaan, että järjen ääni voittaa, vastakkainasettelu ja vihamielisyys väistyy ja rauha voittaa.


Inkeri Yritys
Kansanedustajaehdokas
Lapin Sitoutumattomat