Uusin jäsenemme Juha Berg esittäytyy!

Lapin sitoutumattomien uusin jäsen kätilö Juha Berg tunnetaan intohimoisena Länsi-Pohjan keskussairaalan puolustajana, mutta Juhan salkusta löytyy myös monia muita tärkeitä edunvalvonta kohteita, johon pääsemme tutustumaan tänään tämän esittelytekstin myötä!  

Berg on 65-vuotias terveydenhuoltoalan ammattilainen, jolle perhe on kaikki kaikessa. Miehelle on siunaantunut 5 lasta ja 16 lastenlasta, joiden elämässä mukana oleminen on Juhalle ja hänen vaimolleen sydämen asia. Sysäys lähteä mukaan kunnallispolitiikkaan ja vaikuttamaan oman alueensa asioihin koettiin vuonna 2017, kun Juha aktivoitui kunnallisvaaliehdokkaaksi Länsi-Pohjan sairaalan etu kirkkaana mielessään.  

Juha valittiin Tornion valtuustoon, mutta miehen mielessä olivat jo seuraavat vaalit, sillä hänellä oli selkeä tavoite päästä vaikuttamaan tulevan hyvinvointialueen asioihin jo viisi vuotta sitten. Berg valmistautui aluevaalikampanjaansa huolellisesti ja panosti henkilökohtaisesti esillä olemiseen. Silti mies myöntää, että valtava äänimäärä oli positiivinen yllätys, joka tietysti kertoi hänelle, että nyt ollaan oikealla asialla.  

Hyvinvointialueen ensisijainen tehtävä tulee olla hyvinvoinnin ja terveydenedistäminen

Hyvinvointialueen valtuutettuna Juhalla on selkeä vastaus siihen mitä asioita hän pitää tärkeänä tulevaisuuden hyvinvointialueella. ”Hyvinvoinnin ja terveydenedistäminen jokaisen lappilaisen kohdalla, oli kyse sitten vastasyntyneestä tai ikäihmisestä, tulee olla hyvinvointialueen ensisijainen tehtävä” Juha linjaa.  

”Minut usein muistetaan Länsi-Pohjan keskussairaalaan liittyvästä edunvalvontatyöstä ja totta kai se on tärkeä asia, sillä me tarvitsemme Lapissa etäisyyksien, erityisolosuhteiden ja väestön palvelutarpeiden perusteella kaksi keskussairaalaa, joissa kyetään tekemään vaativaa kirurgiaa ja joissa on ympärivuorokautista laaja-alaista lääketieteen erikoisalojen päivystysvalmiutta ja -kykyä. Meidän ei pitäisi keskittyä vain erikoissairaanhoitoon, vaan erityisesti ennaltaehkäisevään työhön ja nähdä se ensisijaisena terveydenhuoltona. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulee pilkkoa niin, että voimme luoda kaikille ikäluokille sopivia toimintatapoja hyvinvoinnin edistämiseen. Useissa yhteyksissä mainitaan, että ennaltaehkäisevän työn tulokset nähdään vasta vuosien päästä. Rohkenen olla tästä eri mieltä, sillä varhainen tuen ja puuttumisen toiminta ennaltaehkäisevän työn työvälineenä voisi hyvinkin olla vaikuttavuudeltaan nopeasti nähtävissä” Juha jatkaa.  

Berg on lähtenyt tekemään jo työtä ennaltaehkäisevän työn puolesta ja jätti viime aluevaltuustossa aloitteen Lapin hyvinvointistrategian terävöittämiseksi. Terävöittäminen vaatii aloitteen mukaan kaikkien Lapin kuntien hyvinvointisuunnitelmien ja –kertomusten analysoinnin ja näiden suunnitelmien hyödyntämisen lautakunnan oman työn pohjaksi. Bergin mielestä kaikkia asioita ei aina tarvitsisi lähestyä niin ongelmakeskeisesti; hoito- ja sosiaalityötä tekevät voisivat ammatillisesti ratkaista näitä ongelmia yhteistyössä omaisten kanssa” Berg pohtii.  

Bergin mielestä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä sama ongelmalähtöisyys näkyy myös liian voimakkaana. Aluevaltuutetun mielestä kuntiin tulee saada toimivat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkostot, joiden avulla ennaltaehkäisevätyö voidaan tehdä perusorganisaatiossa. Hanketyöllä voidaan Bergin mukaan kehittää toimintaa, mutta ennaltaehkäisevä työ ei voi perustua vain pelkille hankkeille. Hyvinvointialueella tulee myös panostaa laadukkaaseen perusterveydenhuoltoon, sillä sen kehittäminen on jäänyt Suomessa liian vähäiseksi, kun saman aikaisesti vuosikymmeniä on panostettu erikoissairaanhoidon kehittämiseen. Tätä korostaakseen Berg näkisi, että ennaltaehkäisevä- ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä pidettäisiin “ensisijaisena terveydenhuoltona”. 

Yhteistyöllä kohti lappilaisten hyvinvointia

Juha Berg kuvaa itseään asiakeskeiseksi mieheksi, joka hakee aina ratkaisua yksilön tarpeista käsin. Aluevaltuutettu on aina nähnyt puolueiden välisen yhteistyön tärkeänä, sillä jokainen puolue on täällä ajamassa Lapin asukkaiden etuja. Tämä on yksi syy siihen miksi Berg siirtyi mukaan Lapin sitoutumattomien toimintaan.  ”Odotan, että sitoutumattomien jäsenenä voin keskittyä paremmin lappilaisten asioiden edistämiseen, sillä perinteisten puolueiden politikointi tuntuu ajavan oikeiden asioiden edistämisen edelle. Olen myös hyvin iloinen siitä, miten sitoutumattomien keskuudessa minut on toivotettu tervetulleeksi ja haluttu ottaa aidosti osaksi ryhmää. Yhteisöllisyys ja toisten työn arvostaminen on tärkeää ja ollut hienoa nähdä, että sitoutumattomien keskuudesta tällaisia arvoja tuntuu löytyvän” Juha kehuu.  

Bergin mukaan sitoutumattomia eivät sido vanhat toimintatavat ja perinteet tai uudistautumishalun puute, minkä vuoksi ryhmällä on hyvät mahdollisuudet keskittyä Lapin tulevaisuuden kehittämiseen. Lappi on laaja alue, jonka luonto tarjoaa meille valtavia mahdollisuuksia asukkaiden houkutteluun, mutta tämäkin on mahdollisuus, jonka toteuttaminen vaatii työtä. Ja nimenomaan yhteistyötä!