Vesa Kekonen (106)

EHDOKASNUMERO 106

Toinen eduskuntavaaliehdokkaamme on ranualainen Vesa Kekonen. Kekonen työskentelee hyvinvointialueella lähihoitajana ja on erikoistunut sekä mielenterveys- ja päihdetyöhön, että vammaistyöhön. Kekosella on noin 14 vuoden työkokemus hoitoalalta. Sitä ennen ehdokas on työskennellyt monipuolisesti mm. matkailu- ja kaivosalalla sekä maataloustöissä.

Kekonen asuu perheineen noin kymmenen kilometrin päässä Ranuan keskustasta maaseudun rauhassa. Perheeseen kuuluu vaimon lisäksi neljä lasta joista yksi on sijaislapsi. Vapaa-aikansa Kekonen kuluttaa pääsääntöisesti perheen kanssa ja syksyisin metsällä esimerkiksi hirvenpyynnissä.

Millainen poliittinen tausta sinulla on?

”Olen aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista, mutta aikaisemmin en ole lähtenyt mukaan vaikuttamaan, sillä en ole löytänyt omiin aatteisiini sopivaa puoluetta. Perinteisten puolueiden arvomaailma ei tue omia periaatteitani ja sen vuoksi olenkin löytänyt kodin sitoutumattomista” Kekonen kertoo. Kansanedustajaehdokas on Ranuan kirkkoneuvoston varajäsen sekä TEHY:n Ranua ammattiosaston hallituksen jäsen. Lisäksi Kekonen toimii aktiivisesti lasten ja nuorten parissa 4H-yhdistyksen kautta, jonka hallituksessa toimii myös.

Sitoutumattomuus on kaikille ehdokkaillemme ollut yksi selkeä syy lähteä mukaan kansanedustajaehdokkaaksi. Näin myös Kekoselle, jonka mukaan hänen kokemuksensa ja ajatuksena sitoutumattomista ovat hyvin samankaltaisia kuin muilla ehdokkailla. ”Sitoutumattomuus antaa kaikille ihmisille mahdollisuuden saada oma äänensä kuuluviin. Sitoutumattomien keskuudessa näkemyksiä tulee laajemmin kuin puolueilla, eivätkä ajatuksiaan saa läpi vain ne äänekkäimmät tai kokeneimmat. Toimintamme on avoimempaa, keskustelevampaa ja vapaampaa” Kekonen kuvailee.

Miksi päätit lähteä ehdolle ja millaiset edunvalvonta asiat näet Lapin ja lappilaisten kannalta tärkeimpinä tulevaisuudessa?

Eduskuntavaaliehdokkaallamme on ollut aina palava halu tehdä työtä yhteiskunnan eteen. Viimeisenä vuosina Kekonen kokee, että suomalaisten ja samalla myös hänen oma tyytymättömyys hallituksen päätöksiin on kasvanut. ”Suomalaisten asema on mielestäni huonontunut valtavasti viime vuosina, ja erityisesti pienituloiset sekä maatilalliset ovat hirveässä pinteessä. Korona toi omat haasteensa ja tämän hetkinen taloustilanne pahentaa yksilön asemaa koko ajan.” Kekonen sanoo.

Työssäkäynti tulee ehdokkaamme mukaan saada Lapissa mahdollisimman helpoksi. Pienten kuntien tilanne on muuttotappioiden vuoksi tällä hetkellä todella vaikea, eikä työskentelyä pienissä kunnissa tulisi ainakaan vaikeuttaa esimerkiksi polttoaineen nykyisellä verotuksella. Kekonen näkee tärkeänä myös turvata kaikkiin Lapin kuntiin monimuotoisia opiskelumahdollisuuksia. ”Nykyteknologia ja koulutuslait mahdollistavat todella erilaisia oppimismahdollisuuksia nuorille, joita kuntien ja koulutuskuntayhtymien sekä yritysten tulee pyrkiä hyödyntämään. Opiskelu on mahdollista nykyisin niin etänä, oppisopimuksen kuin koulutussopimuksen kautta. Näiden monimuotoisten palveluiden avulla saadaan myös nuoria jäämään pienempiin kuntiin opiskelemaan.” Kekonen ottaa kantaa.

Koko Lapin asuttuna ja elinvoimaisena pitäminen onkin Kekosen mielestä yksi tärkeimmistä edunvalvonta-asioista. Yrittäjyyttä tulisi pysty tukemaan esimerkiksi aloittavien yrittäjien verohelpotuksilla. Aloittelevasta yrittäjästä voi vuosien aikana tulla suuri työllistäjä. Erityisen tärkeänä Kekonen näkee maatalousyrittäjien tukemisen, ennen kuin suomalainen maatalous kaatuu. ”Mielestäni diesel-ajoneuvojen käyttövoimavero tulisi poistaa, tällä tavalla tuetaan myös toimivan ja nykyaikaisen kaluston hankkimista. Maatalousyrittäjille tulisi saada tukea biokaasu- tai biodieselisin tuottamiseen” Kekonen kertoo.

”Minulle saa tulla koska tahansa puhumaan! Kuuntelen mielelläni mitä ajatuksia lappilaisilla on ja vien niitä asioita sitten Arkadian mäelle, jos sinne pääsen. Lapin hyvinvointi on minulle pääasia” Kekonen päättää.