Blogit

 • Rauhan puolesta
  Kevään eduskuntavaaleissa monet puolueet näyttävät kilpailevan siitä, mikä niistä edustaa kovimpia arvoja politiikan eri alueilla. Toivottavasti tulevaan eduskuntaan saadaan kansanedustajia, jotka näkevät rauhaa säilyttävän politiikan merkityksen. Eikä rauha tarkoita vain tilannetta, jossa aseet ovat vaienneet. Rauhaa on myös muu turvallisuus, sosiaalinen ja taloudellinen tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja ympäristönsuojelu. Tuntuu, että sodan… Lue lisää: Rauhan puolesta
 • Tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden puolesta
  Sunnuntaina 19.3. vietettiin tasa-arvon päivää. Minna Canthilla oli paljon viisaita sanoja. Hän puhui naisten oikeuksien puolesta kuolemaansa asti ja tällä on ollut vaikutusta meidän nykypäivään. Naisten asema on hiljalleen parantunut ja viime aikoina on saavutettu mm. palkkakysymyksissä parannusta miesvaltaisiin aloihin verrattuna. Tasa-arvon pitäis näkyä niin kotona, kuin työelämässä. Asioista olisi… Lue lisää: Tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden puolesta
 • Hyväpaha esihenkilö
  Henkilöstö on sosiaali- ja terveydenhuollon keskeinen menestystekijä sekä strateginen voimavara.Vuoteen 2025 mennessä terveysala on laajimpia toimialoja bruttokansantuotteellisesti katsoen.Hyvä johtaminen on tärkeää laadun kehittämisen ja työhyvinvoinnin kannalta. Hyvällä johtamisellavoidaan edistää työntekijöiden motivaatiota, työhön sitoutumista, työssäjaksamista sekä työntuloksellisuutta. Tulevaisuudessa hoitoalalla tulee työvoimapula. Miten saadaan hoitajatsitoutumaan työhönsä ja kouluttautumaan hoitoalalle? Henkilöstön osaamisen kehittäminen… Lue lisää: Hyväpaha esihenkilö
 • Kohtaamisia ihminen ihmiselle
  Kohtaamisen taito peilautuu suoraan tunneälyyn ja suoraan myös siihen, kuinka tulemme toimeenitsemme kanssa. Nykypäivän vaatimusten ja arjen kiireiden keskellä unohdamme helposti sen, mitenkohtaamme toisen ihmisen. Kultainen sääntö kehottaa meitä tekemään vastavuoroisesti toisille samaakuin haluaisimme itsellemmekin tehtävän. Sama pätee myös kohtaamiseen. Kohtaa toinen ihminen niinkuin haluaisit itse tulla kohdatuksi.Hoitajan työssä kohtaamisen… Lue lisää: Kohtaamisia ihminen ihmiselle
 • Hyvinvointia jokaiselle päivälle
  Se että jokaisesta ihmisestä pidetään huolta, on hyvinvointiyhteiskunnan eli paremman elämänperusta. Ihmisten hyvinvointi on monen asian ja yhteistyön tulos. Meidän kaikkien tulee kantaavastuuta siitä, että hyvinvointi toteutuu. Mikäli näin ei tapahdu, seurauksena on lisääntyvät sosiaali- jaterveydenhuollon ongelmat ja kustannukset. On pidettävä huolta myös julkisesta turvallisuudesta.Hyvinvoinnin toteutumisen kannalta merkittävimmät ratkaisut on… Lue lisää: Hyvinvointia jokaiselle päivälle
 • ”Kyllä talouden sopeuttamiselle, ”ei” koville leikkauksille peruspalveluista
  Valtion miljardivelan leikkaaminen on päivän puheenaihe. Kuntapäättäjänä ja nyt myös aluevaltuutettuna olen seurannut tarkoin talousvaikutusta, kun sote lähti kunnista hyvinvointialueille.Vuoden 2021 kuntien tilinpäätöstietojen pohjalta tehdyt laskelmat osoittavat, että kuntien nettomenot sote mukaan lukien oli 33 miljardia euroa, tästä sosiaali- ja terveysmenot veivät noin 20 miljardia euroa. Kuntien käyttöön jäi siis… Lue lisää: ”Kyllä talouden sopeuttamiselle, ”ei” koville leikkauksille peruspalveluista
 • Ääni sitoutumattomille on ääni Lapille 🧡
 • Lapin sitoutumattomat on julkistanut ehdokkaita kevään 2023 eduskuntavaaleihin
  Lapin sitoutumattomat ry on nimennyt ensimmäiset ehdokkaansa kevään 2023 eduskuntavaaleihin. Maanantaina 16.1. julkaistiin kuuden ehdokkaan nimet. Lapin sitoutumattomat on nimennyt tähän mennessä ehdokkaikseen sairaanhoitaja Jonna Pakisjärven Keminmaalta, yrittäjä Petri Juntikan Keminmaalta, oikeusnotaari Inkeri Yrityksen Kittilästä, yrittäjä Unto Frimanin Kolarista, lähihoitaja Vesa Kekosen Ranualta, eläkeläinen Juhani Mykkäsen Rovaniemeltä sekä sairaanhoitaja Jatta… Lue lisää: <strong>Lapin sitoutumattomat on julkistanut ehdokkaita kevään 2023 eduskuntavaaleihin</strong>
 • Hoitajapula
  Hoitajapula, olettako kuullu? Tämä mantra on ainaki mulle tullu tutuksi. Mistä on siis kysymys. Hoitajapulahan ei pandemiasta johdu, vaikka monet niin luulevat, ongelmia työntekijöiden saatavuudessa oli jo vuosia aiemmin. Kun joka vuoroon ja paikkaan ei ole tekijää, syntyy vaje hoitavaan henkilöstöön ja voidaan puhua hoitajapulasta. Sote ala on ollut vuosikymmeniä… Lue lisää: Hoitajapula
 • Kari Askosen haastattelu Torniolaakso lehdessä
 • 18.1.2022, Inkeri Yritys
  Lappilaisten hyvinvointi vaatii kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyötä On hyvä, jos aluevaltuutetuiksi valitaan sellaisia henkilöitä, jotka haluavat vastuullisesti ja tasapuolisesti kehittää koko hyvinvointialuetta. Aluevaltuutetun tehtävä vaatii avoimuutta ja vastuuta hyvinvoinnin kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Erityisesti kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyön toimivuus on välttämätöntä. Kunnan eri toimialojen pitää tehdä yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa terveyden ja hyvinvoinnin… Lue lisää: 18.1.2022, Inkeri Yritys
 • Aluevaalit 23.1.2022, Leena Palojärvi
  Olen ehdokkaana maamme ensimmäisissä maakuntavaaleissa, joissa valitaan myös Lapin aluevaltuusto. Monessa eri yhteydessä on annettu ymmärtää, että monta pientä kuntaa Lapissa jää ilman omaa edustajaa uudessa aluevaltuustossa. Tämä on hyvinkin mahdollista, mutta siitä huolimatta olen lähtenyt ehdolle näihin vaaleihin.  Tuleva aluevaltuusto tulee päättämään sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä, sekä palo- ja… Lue lisää: Aluevaalit 23.1.2022, Leena Palojärvi
 • Ihmiset tarvitsevat sote-alan palveluita
  Ihmiset tarvitsevat sote-alan palveluita koko elämänsä ajan, milloin enemmän ja milloin vähemmän. Tarvitaan neuvolapalvelut, ikäihmisten palvelut, perhe- ja sosiaalipalvelut, kouluterveydenhoito, psykiatrinen avohoito ja vammaispalvelut sekä muut ennalta ehkäisevät palvelut perusterveydenhoidossa. Erikoissairaanhoitoa tarvitaan mm. tutkimukseen- ja sairauksien hoitoon. Erityisestimatalan kynnyksen palveluille on kova tarve. Palvelut mahdollistavat hyvän elämän ja laadukkaanhoidon. Palveluita… Lue lisää: Ihmiset tarvitsevat sote-alan palveluita
 • Vetoomus sodankyläläisille äänestäjille
 • Suojattu: Lapin hyvinvointialue tuho vai mahdollisuus
  Tämä sisältö on suojattu salasanalla.
 • Pe­rus­pal­ve­luil­la hy­vin­voin­tia Lappiin
  Lapin hyvinvointialueen aluevaaleissa on kyse siitä, että lappilaisille turvataan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kaikissa tilanteissa. Jokaisen palveluja tarvitsevan on saatava hyvinvoinnin peruspalvelut inhimillisesti tuotettuina ja ajallaan. On ensiarvoisen tärkeää, että peruspalvelut tuotetaan ammattitaidolla. Tämän perustan turvaaminen edellyttää riittävää henkilöstöä sekä työntekijöiden jatkuvaa hyvinvoinnista huolehtimista. Toimivat tukipalvelut ja työpaikkojen säilyminen luovat… Lue lisää: Pe­rus­pal­ve­luil­la hy­vin­voin­tia Lappiin
 • Meidän Lappi, meidän ääni
  Edessämme on tärkeät vaalit. Jokainen hyvinvointialue pääsee muokkaamaan asukkaidensa näköistä palveluverkostoa. Iso vastuu on valmistelevilla virkamiehillä ja 59-jäsenisellä valtuustolla, joka tulevaisuudessa päättää, miten sosiaali-, terveys ja pelastuspalvelut järjestetään kohtuullisesti kaikkien turvaksi ja ulottuville. Laadukas päätöksenteko syntyy asiantuntevasta valmistelusta. Valtuuston ja hallituksen lisäksi organisaatio koostuu lautakunnista, neuvostoista sekä kuntien, Lapin liiton… Lue lisää: Meidän Lappi, meidän ääni
 • Hyvinvointialueet osana aluekehitystä
  Valtuustot luovat hyvinvointialueiden organisaation ja palvelurakenteen mallin. Alue hoitaasosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuspalvelut – sen tulee tuottaa ydinpalvelut itse. Kaikissakunnissa tulee olla terveysasema. Päivystyspalvelut tulee tarjota kahden keskussairaalan ja Ivalonterveyskeskuksen kautta. Palveluja voidaan täydentää 3. sektorin ja yksityisten yritysten palveluilla. Pelastustoimessa tulee sopimuspalokuntien avulla varmistaa palvelun saanti koko maakunnassa.Kolmannen sektorin… Lue lisää: Hyvinvointialueet osana aluekehitystä
 • Tarvitaan kaksi sairaalaa
  Uusi Rovaniemi 5.1.2022
 • Muutos on mahdollisuus
  Sitoutumattomat tarjoavat äänestäjille vaihtoehdon puolueille. Lapin sitoutumattomat ovat järjestäytyneet ja tehneet vaaliohjelmansa alueellisista lähtökohdista ilman etelän puoluetoimistojen ohjausta – lappilaisilta lappilaisille. Valtuustot luovat hyvinvointialueiden organisaation ja palvelurakenteen mallin. Alueiden resurssointi on osin auki, mutta isoja lisäsatsauksia ei toimintaan tule. Kyse on rajallisten resurssien jakamisesta vaikuttavasti ja tasapuolisesti asiakasryhmien kesken työntekijät… Lue lisää: Muutos on mahdollisuus
 • Kuvitteellinen tarina
  Lounais-Lapissa 5.1.2022
 • LAPIN KAKSI SAIRAALAA
  Sote -uudistuksen toimeenpanolain 59 §:ssä todetaan: ” Sen estämättä, mitä terveydenhuoltolain 50 §:n 3 ja 4 momenteissa säädetään, Lapin ja Etelä-Savon hyvinvointialueet voivat ylläpitää useampaa kuin yhtä ympärivuorokautisesti päivystävää yhteispäivystysyksikköä sairaaloidensa yhteydessä vuoden 2032 loppuun saakka.” Kyseinen lainkohta mahdollistaa Lapissa Rovaniemen ja Kemin keskussairaalan toiminnan ainakin 10 vuoden ajan. Julkisuudessa… Lue lisää: LAPIN KAKSI SAIRAALAA
 • LAPIN SITOUTUMATTOMAT – VAHTOEHTO PUOLUEILLE
  Perustuslain mukaan valta Suomessa kuuluu kansalle. Kansa pääsee käyttämään suoraan päätösvaltaansa vain suorassa presidentinvaalissa ja erikseen järjestettävissä kansanäänestyksissä. Muutoin kansanvalta toteutuu edustuksellisena demokratiana, jossa vaaleissa valitut edustajat käyttävät saamaansa valtaa. Edustuksellisesta demokratiasta on muodostunut puolueiden yksinoikeus, jolla on sekä hyvät ja huonot puolensa. Hyvää puolueiden toiminnassa on niiden muodostama kanava… Lue lisää: LAPIN SITOUTUMATTOMAT – VAHTOEHTO PUOLUEILLE